17-05-2018

Miroslav Nikolić novi v.d. direktora "Pogrebnih usluga"

Početkom tekućeg mjeseca u Javnom preduzeću "Pogrebne usluge" imenovan je novi v.d. direktora - Miroslav Nikolić.

Miroslav Nikolić novi v.d. direktora

Kako je novoimenovani v.d. direktora istakao, iz ovog JP su do sada završili drugu fazu izgradnje novog gradskog groblja.Foto - Miroslav Nikolić

U ovoj fazi su opremljene 32 nove grobnice, a početkom nove građevinske sezone planiran je i nastavak radova.

"U trećoj fazi izgradnje planskomm dokumentacijom predviđena je i nova gradska kapela, s obzirom na činjenicu da je postojeća više od deset godina objekat provremenog karaktera", istakao je Nikolić.