14-01-2018

Mladima loša perspekiva za zapošljavanje

Građani i građanke Crne Gore većinski ocjenjuju da su mladi u lošem položaju kad je riječ o zapošljavanju, ukazuju nalazi istraživanja Centra za građansko obrazovanje (CGO), koje je sprovedeno u okviru projekta „Znanje i vještine za posao!“

Mladima loša perspekiva za zapošljavanje | Radio Televizija Budva

Cilj istraživanja je da se osvijetle percepcije o položaju mladih i izazovima sa kojima se suočavaju u procesu zapošljavanja, ali i prostor za unaprjeđenje postojeće situacije.

Vecina mladih, kad je u pitanju zapošljavanje smatra da im je položaj veoma ili uglavnom loš, dok samo 2% smatra da je njihov položaj u tom smislu veoma dobar.

Veze i poznanstva su u percepciji građana još uvijek najvažniji kriterijum na osnovu kojeg poslodavci zapošljavaju, a tek nakon toga slijede obrazovne reference i kompetencije, pokazalo je istraživanje.

Takođe, preovlađujući je utisak da mladi preferiraju zapošljavanje u državnom sektoru, odnosno takvog je stanovišta 60% ispitanika, dok po 16% ispitanika smatra da je to privatni sektor odnosno samozapošljavanje.

Većina građana (64%) nije imala saradnju sa Zavodom za zapošljavanje pri traženju posla, ali oni koji jesu navode u većini da nijesu uspjeli kroz posredovanje ove institucije da pronađu posao.

Građani, njih preko 70%, su mišljenja da bi mladi bili spremni da odu u drugu zemlju zbog zapošljavanja, i to najčešće u Njemačku i SAD, kao i generalno u zemlje zapadne Evrope.

Kako se navodi u istraživanju, ohrabrujući je podatak da najveći udio građana Crne Gore navodi da je profesiju kojom se bavi izabrao zbog ljubavi prema istoj ili interesovanja za nju.

Terensko istraživanje je za potrebe CGO-a sprovela agencija IPSOS Strategic marketing na uzorku od 1121 ispitanika uzrasta od 15 i više godina.