16-07-2021

Morska voda bezbjedna za kupanje i rekreaciju

Morska voda je na većini crnogorskih kupališta sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju, saopšteno je iz Morskog dobra.


Foto: lisovoy.evegniy

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 06. do 09. jula ove godine, pokazali su da je na 71,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 12,7% lokacija dobrog, na 13,6% lokacija zadovoljavajućeg , dok je na 1,8% lokacija voda bila lošeg kvaliteta. Ovakvi rezultati pokazuju da je morska voda na većini crnogorskih kupališta sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Program praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode u Opštini Ulcinj realizuje se na ukupno 18 lokacija, od toga je na 13 lokacija voda bila odličnog kvaliteta, na četiri dobrog i na jednoj zadovoljavajućeg kvaliteta.

Od ukupno 15 lokacija u opštini Bar, na njih devet voda je bila odličnog kvaliteta, na tri dobrog, a na tri zadovoljavajućeg kvaliteta.

Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 32 lokacije, a u ovom mjerenju je na njih 27 voda bila odličnog kvaliteta, na jednoj dobrog, a na četiri zadovoljavajućeg kvaliteta.

U Bokokotorskom zalivu, u opštini Herceg Novi uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 17 ona bila odličnog, na dva dobrog, a na dva zadovoljavajućeg kvaliteta.

U opštini Tivat, Programom je obuhvaćeno 9 lokacija, od čega je na njih pet voda bila odličnog, na dva dobrog i na preostala dva zadovoljavajućeg kvaliteta.

Na području opštine Kotor od ukupno 15 lokacija, voda je bila odličnog kvaliteta na njih 8, dobrog na dva, a zadovoljavajućeg na tri lokacije, dok je na lokacijama “Benovo 01” i “Žuta plaza 01” voda bila lošeg kvaliteta. Na kupalištima u okviru ovih lokacija “Benovo 01” i “Žuta plaža 01” istaknuta je crvena zastavica, kao simbol zabrane kupanja na istima, dok je republički inspketor za vode donio Rješenje o zabrani kupanja sve dok morska voda na ovim lokacijama ne bude dobra i bezbjedna za kupanje.

"Institut za biologiju mora nastavlja uzimanje uzoraka morske vode sa ovih lokacija, a o dobijenim rezultatima ćemo naknadno obavijestiti javnost. rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me koja je dostupna na crnogorskom i engleskom jeziku", saopšteno je iz Morskog dobra.