15-04-2020

MZ Babin do: Krucijalni projekti čekaju bolju situaciju

Mjesna zajednica Babin do prilagodila se trenutnim uslovima koje diktira aktuelna situacija poštujući mjere koje je propisala Vlada Crne Gore i NKT. Oni su se takođe pridružili i humanitarnim akcijama u cilju pomoći za najugroženije.

MZ Babin do: Krucijalni projekti čekaju bolju situaciju | Radio Televizija Budva

"U okviru mjesne zajednice angažovali smo pomoć oko najstarijih članova. Volonteri ih opskrbljuju ljekovima, hranom i ostalim potrpštinama. Volonterski tim je u sardnji sa Crvenin krstom i opštinskim timom za borbu protiv koronavirusa" kazao je za Polis, Željko Srdanović, predsjednik MZ Babin do.

Srdanović ističe da će se sa planiranim radovima u MZ Bbain do morati sačekati do ukidanja mjera.

"Pred nama su važni projekti, to je probijanje dva puta, jedan ka poštinim zgradama i jedan ka Topliškom putu, ali s obzirom na situaciju radovi su stali jer nije vrijeme za to. Takođe planiran je projekat izgradnje pješačke staze na brdu Spas, ali je i on trenutno u fazi mirovanja, zbog nemogućmosti izvođenja propratnih radova kao što su krčenje i sređivanje tog područja. Ostaje nam da vidimo da li će uopšte i biti sezone zbog koje se svi ovo projekti najviše i rade" kazao je.

Srdanović je istakao da je trenutno moguće realizovanje samo manjih projekata sa kojima će se početi tokom naredne sedmice.