21-06-2024

Na Medicinskom fakultetu 185 mjesta za upis

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u novoj studijskoj 2024/25. predviđeno je 185 mjesta na akademskim programima Medicina (40), Stomatologija (20), Farmacija (30) i primijenjenim programima Fizioterapija (45) i Visoka medicinska škola (50), saopšteno je iz UCG.


Foto: UCG

Studije medicine traju šest godina, odnosno dvanaest semestara, nakon čega studenti stiču stručno zvanje doktora medicine. Studije stomatologije traju šest godina, odnosno dvanaest semestara, i diplomirani studenti stiču stručno zvanje doktora stomatologije. Studije farmacije traju pet godina, a završetkom studija stiče se stručno zvanje doktora farmacije.

Studije primijenjene fizioterapije traju tri godine za osnovne studije, odnosno šest semestara, te dodatnu jednu godinu, odnosno dva semestra, za specijalističke studije, nakon čega se stiče stručno zvanje bachelor/specijalista primijenjene fizioterapije. Visoka medicinska škola, namijenjena studijama njege bolesnika, traje tri godine, odnosno šest semestara, a poslije diplomiranja stiče se stručni naziv visoka medicinska sestra/tehničar.

Takođe, na master primijenjene studije Zdravstvena njega i Fizioterapija će biti upisano 15 studenata po studijskom programu.

Pravo upisa na ove programe imaju kandidati koji su završili gimnaziju, medicinsku školu i licenciranu vjesku školu Medresa.

Kandidati za upis na studijski program Medicina i Stomatologija polažu prijemni ispit iz Hemije i Biologije. Detaljnije informacije o uslovima i postupku upisa mogu se pronaći u Pravilniku o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore.

Nastava za studijske programe Medicina, Stomatologija i Farmacija se izvodi u prostorijama Medicinskog fakulteta u Podgorici, kao i u nastavnim naučnim bazama poput Kliničkog centra Crne Gore, Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Doma zdravlja Podgorica, CINMED-u i Montefarma.

Nastava za osnovne primijenjene studije fizioterapije odvija se u Igalu, u neposrednoj blizini Instituta „Dr Simo Milošević”, dok je Visoka medicinska škola locirana u Beranama, gdje se nastava održava u Univerzitetskom centru, a praktična nastava u Kliničko bolničkom centru Berane.

Nakon završetka studija, Medicinski fakultet UCG obrazuje budući medicinski kadar koji svojim znanjem unapređuje medicinsku struku, obrazovanje i nauku. Diplomirani doktori medicine osposobljeni su za poslove primarne zdravstvene zaštite i mogu samostalno raditi kao zdravstveni profesionalci u domovima zdravlja. Nakon specijalizacije, mogu raditi i u institucijama sekundarnog i tercijarnog sistema zdravstvene zaštite te u drugim javnim ili privatnim zdravstvenim institucijama.

Doktori stomatologije imaju mogućnost zapošljavanja u privatnim ili javnim zdravstvenim ustanovama, dok doktori farmacije mogu raditi u apotekama, obezbjeđujući, izrađujući i izdajući lijekove, medicinska sredstva i dijetetske proizvode, kao i obavljajući poslove vezane za dostupnost i distribuciju lijekova i medicinskih sredstava.

Dodatne informacije mogu se pronaći na linku: Studentski informator.