18-06-2024

Na Pomorskom fakultetu Kotor 260 mjesta za upis

Na Pomorskom fakultetu Kotor u novoj studijskoj godini za upis u prvu godinu predviđeno je 260 mjesta na četiri studijska programa: Nautika i pomorski saobraćaj (80), Brodomašinstvo (60), Pomorska elektrotehnika (60) i Menadžment u pomorstvu i logistika (60), saopšteno je iz UCG.


Foto: UCG

Kako ističu, za upis na Pomorski fakultet Kotor nije potreban prijemni ispit. Procedura upisa, kao i sistem rangiranja prijavljenih kandidata, definisani su Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore.

"Ono što izdvaja Pomorski fakultet Kotor jeste specijalizacija kadrova za buduće profesije pomorske industrije. Osim sticanja teoretskog znanja, za studente se obezbjeđuje i praktična obuka, u čemu veliku ulogu imaju stručnjaci iz prakse, kapetani i upravitelji mašine, koji su angažovani u nastavnom procesu. Takođe, zahvaljujući predavanjima i kontaktom sa predstavnicima kompanija i agencija, studenti su po diplomiranju spremni da apliciraju za bilo koju svjetsku kompaniju. Za studente studijskog programa Menadžment u pomorstvu i logistika, osim brojnih gostujućih predavanja, redovno se organizuju i posjete marinama, rizortima, agencijama i kompanijama vezanim za lučke, agencijske i špediterske poslove, koji su često i njihovi budući poslodavci", navode iz Univerziteta.


Foto: UCG

Takođe, fakultet ima razvijenu i međunarodnu saradnju sa srodnim institucijama iz regiona, Evrope i cijelog svijeta. U okviru brojnih ugovora potpisanih u okviru programa ERASMUS+, studenti imaju priliku da jedan do dva semestra borave na nekoj od partnerskih institucija u inostranstvu.

Od nastavnih kapaciteta, Fakultet posjeduje devet učionica, amfiteatar i dvije računske sale sa ukupno oko šest stotina raspoloživih mjesta. Logističku osnovu za izvođenje praktične nastave predstavljaju savremeni simulatori i nekoliko laboratorija. U redovnoj nastavi i u okviru Centra za obuku pomoraca, kao i za brojna istraživanja i testiranja, koriste se brodski simulatori vodećih proizvođača: Transas, OSC, Rolls Royce, Kongsberg i Unitest. Ovi simulatori uključuju nautički, brodomašinski, HV i GMDSS simulator, te simulator za istraživanje i praćenje zagađenja mora.

Fakultet posjeduje i laboratorije za brodsku elektrotheniku, za ispitavanje goriva, za praćenje zagađenja vazduha i za podvodnu arheologiju.

Na Pomorskom fakultetu Kotor nastavu izvode nastavnici zaposleni na Fakultetu, te nastavnici sa Univerziteta Crne Gore, drugih univerziteta iz okruženja i stručnjaci iz prakse. Nastavu izvode nastavnici i saradnici Fakulteta, kao i stručnjaci iz prakse i kvalifikovani pomorci sa odgovarajućim pomorskim zvanjima. Praktična nastava odvija se jednim dijelom u prostorijama Fakulteta, a dijelom u okviru brojnih naučnih baza obezbijeđenih u saradnji sa relevantnim institucijama i kompanijama. Pomorski fakultet Kotor ima privilegiju da za studente tehničke profilacije dio praktične obuke realizuje i na školskom brodu Jadran, zahvaljujući saradnji sa Ministarstvom odbrane i Mornaricom Vojske Crne Gore.

Posebnu ulogu u radu Fakulteta ima služba za studentska pitanja koja je zadužena za administrativna pitanja u vezi sa studijama, te Studentska organizacija koja organizuje brojne i raznovrsne vannastavne aktivnosti.

U sastavu Fakulteta djeluje i Pomorska biblioteka koja pruža usluge svim studentima u pogledu korišćenja potrebne stručne literature, zaključuje se u saopštenju.

(UCG)