07-05-2019

Nema dokaza da kanabis pomaže u liječenju raka

Moguću legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe naša zemlja, kako je Pobjedi rečeno iz Agencije za ljekove i medicinska sredstva (Calims), razmotriće nakon što se o tome donese konačna odluka na međunarodnom nivou.

Nema dokaza da kanabis pomaže u liječenju raka | Radio Televizija Budva

Svjetska zdravstvena organizacija nedavno je predložila da se kanabis izbriše sa liste opasnih droga, uz obrazloženje da je njegova upotreba u medicinske svrhe korisna.

Iako je taj prijedlog razmatran na zasijedanju Komisije za opojne droge (CND) pomoćnica direktora Calimsa Željka Božović objašnjava da konačna odluka nije donešena, te da je samo postignut dogovor da se rasprava o ovom pitanju nastavi, kao i da "ne treba žuriti sa donošenjem tako krupne odluke“.

"Nakon donošenja konačne odluke, Crna Gora će kao potpisnica konvencija Ujedinjenih nacija koje se odnose na oblast kontrole opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, svakako razmotriti ovu odluku na najvišem nacionalnom nivou", kazala je Božović.

Komentarišući moguću legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe, onkološkinja Nada Cicmil-Sarić za Pobjedu kaže da bi takva odluka bila apsurdna, naučno neosnovana i nepotrebna.

"Rezultati niti jedne kontrolisane kliničke studije do danas nijesu nedvosmisleno potvrdili objektivnu djelotvornost kanabisa kod oboljelih od maligniteta. Lično, brisanje kanabisa sa liste opasnih opojnih droga zbog njegove primjene u medicinske svrhe smatram apsurdnim, naučno neosnovanim, nepotrebnim, nečim što se može smatrati povodom, ali nikako i stvarnim razlogom za nešto. U ovom slučaju to "nešto“ bi bila zdravstvena dobrobit oboljelih od raka", kazala je Cicmil-Sarić.

Kanabis, odnosno njegove aktivne supstance, prema njenim riječima, daju simptomatski doprinos samo ublažavanju tegoba koje prouzrokuje maligna bolest i neželjenih učinaka medikamenata koji se koriste u liječenju karcinoma.

"Samo jedno potencijalno dejstvo kanabisa je neposredno vezano za tumor. Kanabis djeluje na smanjivanje mučnine i povraćanja koje prouzrokuju brojni citostatici, djeluje protivupalno i smanjuje stepen izraženosti bolnog sindroma kod pacijenta. S druge strane, savremena onkologija raspolaže velikim brojem ljekova koji smanjuju i blokiraju mučninu i povraćanja, na nivou receptora u centralnom nervnom sistemu, probavnom traktu, prije svega želucu", ističe Cicmil-Sarić. Jedini specifični antikancerogeni učinak kanabisa, kako naglašava naša sagovornica, je njegovo umjereno djelovanje protiv stvaranja novih krvnih sudova kojima se tumor hrani.

"Za to postoji serija izuzetno djelotvornih ljekova koji su godinama u onkologiji odobreni za primjenu, a čiji aktivni princip jeste upravo antiangioneogeneza, odnosno, sprečavanje rasta patoloških krvnih sudova tumora", naglasila je Cicmil Sarić.

Izvor: RTCG