31-07-2017

NVO Jaz-Mrčevo polje: Očekivali smo od nove vlasti maksimalnu zakonitost u radu

NVO Jaz-Mrčevo polje se više puta, pismeno i usmeno, obraćala predsjedniku opštine Budva Draganu Krapoviću u vezi sa funkcionisanjem nelegalne privredne aktivnosti u zaleđu plaže Jaz, ali bez uspjeha, piše u saopštenju nevladine organizacije.

NVO Jaz-Mrčevo polje: Očekivali smo od nove vlasti maksimalnu zakonitost u radu | Radio Televizija Budva

Kako su istakli, uprkos datom obećanju da poslije 5.jula neće tolerisati bezakonje, iako upoznat sa situacijom na terenu, predsjednik Krapović i lokalna vlast ne samo da nijesu donijeli pozitivne promjene, već nijesu poslali bilo kakav odgovor.

"Naša očekivanja su bila da će nova opštinska vlast sprovesti maksimalnu zakonitost u poslovanju privrednih subjekata (parkinig, auto kamp i dr.), a u saznanju smo da se i dalje nastavlja tolerisati bezakonje. Apelujemo i očekujemo od Opštine Budva, koja je i zakupac ovog zemljišta, da haotičnu situaciju koja vlada na terenu u zaleđu plaže, dragulja crnogorskog turizma, sa nadležnim institucijama privede redu i zakonu, jer će u protivnom NVO Jaz-Mrčevo polje na zemljištu svojih članova omogućiti slobodan parking članovima, mještanima i turistima", piše u saopštenju NVO Jaz-Mrčevo polje.