14-06-2017

Od četvrtka, 15. juna elektronsko zakazivanje za ljekare specijaliste

Građani Crne Gore više neće moći sami da zakažu pregled kod ljekara specijaliste, već će to za njih od 15. juna raditi njihov izabrani ljekar koji će, prije zakazivanja, sa njima odraditi i sve neophodne analize za prvi specijalistički ili kontrolni pregled.

Od četvrtka, 15. juna elektronsko zakazivanje za ljekare specijaliste | Radio Televizija Budva

Kako je najavljeno iz Ministarstva zdravlja, od 15. juna počinje sa realizacijom projekat elektronskog zakazivanja specijalističkih pregleda sa primarnog na sekundarni i tercijalni nivo u javnim zdravstvenim ustanovama.

Kako je na prezentaciji projekta objasnila generalna direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unaprjeđenje ljudskih resursa u zdravstvu Vesna Miranović, izabrani ljekar će procjeniti da li je potreban specijalistički pregled, a u zavisnosti od vrste pregleda, on će, u skladu sa uputstvom koje je dostavljeno svim domovima zdravlja, pripremiti pacijenta.

"Ako je u pitanju kardiološki pregled pacijent će morati da uradi potrebne laboratorijske nalaze i još ponešto od dijagnostučkih pretraga da bi se prvi specijalistički pregled svojim sadržajem razlikovao od dosadašnjih, koji su se, uglavnom, svodili na davanje pacijentu spiska dijagnostičkih metoda koje treba da uradi, a tek na kontrolnom pregledu taj pregled suštinski počne da liči na specijalistički pregled u određenoj oblasti", naglasila je Miranović.

Nakon prikupljanja nalaza, kako je istakla Miranović, izabrani ljekar potvrđuje na uputu da je pacijent prikupio sve potrebne nalaze i zakazuje pregled u ustanovi sekundarnog nivoa, odnosno tercijalnog (Klinički centar Crne Gore), ako su u pitanju opštine Podgorica, Danilovgrad i Kolašin.

"Pacijent dobija uput na kom piše vrijeme pregleda i odlazi na specijalistički pregled koji se mora obaviti za 30 dana", istakla je Miranović.

Izabrani ljekar prvi specijalistički pregled na tercijalnom nivou zakazuje ne znajući kod kojeg ljekara pacijent ide.

"Na taj način postižemo da svi ljekari u KCCG budu podjednako opterećeni brojem pacijenata. Za kontrolni pregled je situacija drugačija, u meniju se pokazuje ime ljekara kod kojeg je pacijent obavio prvi specijalistički pregled, pa na kontrolni ide ponovo kod njega”, objasnila je Miranović.

Nakon specijalističkog pregleda pacijent se vraća izabranom ljekaru koji mu, kako je kazala Miranović, propisuje terapiju i ostale planirane analize i istog trenutka zakazuje kontrolni pregled.

Na uvođenje projekta elekronskog zakazivanja pregleda sa primarnog na tercijalni nivo, prema riječima Miranović, odlučili su se iz više razloga.

"Osnovni je da pacijentima pružimo određeni komfor prilikom zakazivanja pregleda i da im omogućimo da u mjestu gdje se nalazi njihov izabrani doktor mogu da zakažu pregled u ustanovi tercijalnog nivoa, odnosno da bi se izbjegli dugi redovi i smanjile liste čekanja", istakla je Miranović.

Ne manje značajan razlog za uvođenje elektronskog zakazivanja su i visoki putni troškovi pacijenata, koji su u prošloj godini iznosili 4,8 miliona eura.