14-04-2016

Održana sjednica Koordinacionog tima za pripremu i praćenje ljetnje turističke sezone 2016.

Danas je u zgradi Akademije znanja u Budvi održana prva sjednica opštinskog Koordinacionog tima za pripremu i praćenje ljetnje turističke sezone 2016. godine, u čijem su sastavu svi subjekti koji na direktan ili indirektan način učestvuju u kreiranju i boljoj realizaciji turističke ponude našeg grada.

Održana sjednica Koordinacionog tima za pripremu i praćenje ljetnje turističke sezone 2016. | Radio Televizija Budva

Današnjom sjednicom predsjedavala je potpredsjednica Opštine Suzana Pribilović, a istoj su prisustvovali sekretari Sekretarijata za privredu i finansije, Sekretarijata za gradsku infrastrukturu i ambijent, Sekretarijata za investicije, Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, menadžer Opštine i v.d. načelnik Komunalne policije, predstavnik Službe zaštite, predstavnik Turističke organizacije Opštine Budva, direktori javnih preduzeća d.o.o. Vodovod i kanalizacija, d.o.o. Komunalno i d.o.o. Parking Servis, direktori javnih ustanova JU Muzeji i Galerije Budve i JU Grad Tetar, direktor JZU Dom zdravlja i prestavnici Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Elektoprivrede Crne Gore i predstavnici CTU i Udruženja Ugostitelja.

U cilju što kvalitetnije pripreme predstojeće turističke sezone i redovnog obilaska područja Budvanske rivijere, predsjednik Opštine Budva formirao je i Mješoviti radni tim za praćenje turističke sezone koji zajedničkim, usklađenim aktivnostima sa organima uprave, javnim preduzećima i službama vodi evidencije svih nedostataka na terenu i preduzima aktivnosti i radnje u cilju otklanjanja uočenih nedostataka prije i tokom ljetnje turističke sezone u Budvi. Naime Mješoviti radni tim kojim rukovodi sekretar Sekretarijata za gradsku infrastrukturu i ambijent Nikola Divanović do sada je sa članovima tima organizovao tri obilaska terena, obuhvatajući Budvu, Bečiće, Petrovac i Jaz.

Na današanjoj sjednici Koordinacionog tima razmatrani zu zaključci Mješovitog tima i podijeljena zaduženja svim prisutnim članovima usmjrena na sprovođenje aktivnosti u pravcu održavanja čistoće u zoni morskog dobra, uređenja plaža i šetališta na čitavoj teritoriji Budve, rješavanja problema odlaganja komunalnog otpada, asfaltiranja ulica i obilježavanje horizontalne signalizacije, regulisanja saobraćaja, stavljanja u funkciju Službe pauka, kvalitenog vodosnabdjevanja, održavanja kanalizacione mreže, ali i zaštite čitavog akvatorijuma na području Budve.

Na današnjoj sjednici su razmatrana i pitanja vezana za usvajanje Plana privremenih lokacija na teritoriji Opštine Budva i primjenu budućeg Zakona o turizmu, te je zaključeno da će Koordinacioni tim za pripremu i praćenje ljetnje turističke sezone 2016. godine, tokom zasjedanja donositi zaključke o najboljim mogućim načinima za rješavanje spornih i nerješenih pitanja, a sve u cilju što kvalitetnije pripreme i odvijanja predstojeće turističke sezone.