19-12-2017

Oduzimanje imovine Maroviću: Da se sasluša Stanko Subotić, ali prvo da mu saznaju adresu

Vijeće je odlučilo da se glavno ročište održi 6. februara, a da advokati Marovića i tivatskog biznismena Radojice Krstovića dostave dokumentaciju koja će dokazati da je njihova imovina stečena zakonitim putem.

Oduzimanje imovine Maroviću: Da se sasluša Stanko Subotić, ali prvo da mu saznaju adresu | Radio Televizija Budva

Juče je pred vijećem podgoričkog Višeg suda održano pripremno ročište po zahtjevu Specijalnog tužilaštva za trajno oduzimanje imovine Svetozaru Maroviću. On je van Crne Gore, pa se ni juče nije pojavio pred sudom.

Punomoćnica Radojice Krstovića je kazala da prikupljaju bankarsku dokumentaciju i da pripremaju ekonomsko-finansijsko vještačenje, i predložila da se u svojstvu svjedoka saslušaju Isat Boljević i Stanko Subotić.

Kazala je da ne zna adresu Subotića, te da će je naknadno dostaviti.

Specijalna tužiteljka Lidija Vukčević je predložila da se na sljedećem ročištu prezentuje bankarska dokumentacija, odnosno analitičke kartice koje se odnose na Svetozara i suprugu Đurđinu, kao i dokumentaciju Uprave za nekretnine - filijala Budva, tj. ugovori o kupoprodaji i zapisnik o saslušanju Isata Boljevića.

Advokati Svetozara i Miloša Marovića Zdravko Begović i Dimitrije Dapčević su naveli, kao i na ročištu za privremenu zabranu otuđenja, opterećenja i korišćenja imovine, da je Svetozar Marović stan u Budvi, kao i mnogi u to vrijeme, otkupio 1992. pod povoljnim uslovima. Specijalna tužiteljka Lidija Vukčević kazala je da to jeste tačno, ali da su Marović i Zoran Mugoša sklopili fiktivni ugovor 2011. zbog pozajmice od pola milona eura, pa kako je Svetozar nije vratio, stan je pripao Mugoši, da bi ponovo 2013. prešao u vlasništvo Marovića.

Ovakve navode odbrana je negirala pojašnjavajući da je Marović vratio dug i da je sve vrijeme bio u njegovom vlasništvu.

Vijeće sudije Borisa Savića krajem novembra je prihvatilo žalbu advokata Dapčevića, koja je uložena na odluku sudije za istragu kojom se zabranjuje otuđenje, opterećenje i korišćenje Svetozarove imovine. Tako je ukinuta privremena mjera zabrane raspolaganja imovinom.