27-12-2018

Opština Budva obezbjedila poklon paketiće za najmlađe

Opština Budva je i ove godine brinula o svojim najmlađim sugrađanima. Tim povodom obezbijeđeni su paketići za djecu službenika i namještenika lokalne samouprave kao i za djecu čiji su roditelji korisnici materijalne pomoći.

Opština Budva obezbjedila poklon paketiće za najmlađe | Radio Televizija Budva

Paketići su bili dodijeljeni juče u 15 časova, u holu Građanskog biro-a.

Takođe, lokalna samouprava je dodijelila paketiće „Crvenom krstu“ za djecu koja žive u naselju „Palestina i „Stanišići“.

Djeci iz Udruženja roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju „Puževa kućica“ paketići će biti uručeni u subotu, 29. decembra u 11 časova, u prostorijama udruženja.