09-07-2024

Opština Budva: Za kapitalne investicije 41% sredstava

Punjenje budžeta Opštine Budva je veće nego prethodne godine, a iz sopstvenih sredstava 25 miliona biće investirano u lokalnu infrastrukturu, kazao je Slavko Đukanović iz Sekretarijata za finansije Opštine Budva.


Foto: Portal RTV Budva/Arhiva

“Opština Budva, poslije niza godina, konačno je došla do toga da može poptuno normalno da finansira brojne projekte. Stanje ove godine je dosta dobro, i bolje u odnosu na prošlu godinu, jer smo uspjeli da ranije završimo neke obaveze koje se tiču poreza na nepokrentosti, a koji predstavljaju glavni prihod Opštine”, ističe Đukanović.

Kako navodi, razvojni budžet za ovu godinu je ambiciozan, pa će za kapitalne investicije otići 41% sredstava.

“Što znači da nekih 25 miliona Opština Budva, isključivo iz sopstvenih izvora, može da finansira po pitanju lokalne infrasturkture, koja je zaista u lošem stanju”, objašnjava Đukanović.

Takođe, on napominje da su tekući troškovi su znatno porasli za dvije budžetske godine, te da su plate, zbog Kolektivnog ugovora potpisanog prošle godine, skočile preko 2 miliona.

“To su ogromna sredstva koja vuku i sve druge troškove, naročito tekuće, koji su skočili sa 20 na 30 miliona”, dodaje Đukanović.

Opština Budva je naplatila više od šest miliona poreza na nepokretnosti do jula, dok se, kao što je to i ranija praksa pokazala, veća naplata očekuje u drugom dijelu godine.