10-02-2020

Opština Budva: Za poljoprivredu i žensko preduzetništvo 150.000 eura

Za djelatnosti koje se obavljaju u Sekreterijatu za privredu, prvenstveno za poljoprivredne proizvođače i žensko preduzetništvo Opština Budva je opredjelila 150.000 eura.

Opština Budva: Za poljoprivredu i žensko preduzetništvo 150.000 eura | Radio Televizija Budva

Foto: www.readersdigest.ca

Ta sredstva će biti upotrijebljena za pospješenje poljoprivrede na teritoriji Opštine Budva za sve projekte na kojima se budu poljoprivredni proizvođači javili.

"I žensko preduzetništvo koje je akutelno prvi put od ove godine, a sa ciljem da naše dame u gradu animiramo da pospješe svoju biznis ideju, koju već imaju razvijenu ili da otvore neki novi posao, poput start up posla, tako da će za njih biti organizovani treninzi, uz konsultanta koji će im pomoći u izradi biznis plana, kojima će oni aplicirati za ove subvencije nakon što će početi sa obavljanjem svoje djelatnosti", kazala je za TV Budva Ljiljana Jocić, zamjenica sekretara Sekreterijata za privredu Opštine Budva.Kako je dodala, cilj je da se smanji nezaposlenost žena u Budvi.

"Na osnovu podataka dosadašnje prakse poljoprivredni proizvođači iz oblasti maslinarstva, vinogradartsva kao i stočari najviše su zainteresovani za subvencije. Tradicionalno su to maslinarstvo, vinogradartsvo, po nešto stočarstva, dok su ostale grane manje zastupljene", istakla je Jocić.

Lica koja su zainteresovana za subvencije za sve detaljnije informacije mogu se obratiti Sekreterijatu za privredu Opštine Budva.