24-11-2022

Otvorena izložba povodom 30 godina od smrti umjetnika Antona Lukatelija

JU Muzeji i galerije Budve je povodom svečane proslave Dana opštine Budve sinoć u galeriji "Marko K. Gregović” u sklopu Spomen-doma „Crvena komuna” organizovala otvaranje izložbe 30 godina od smrti umjetnika Antona Lukatelija.

Otvorena izložba povodom 30 godina od smrti umjetnika Antona Lukatelija | Radio Televizija Budva

Foto: JU Muzeji i galerije Budve

Prisutne je u ime JU Muzeji i galerije Budve pozdravila Milica Stanić Radonjić i najavila program.

Izložbu je zvanično otvorila mr Dobrila Vlahović, direktorica Direktorijata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture i medija. Prisutnima se obratila i mr Lucija Đurašković, direktorica JU Muzeji i galerije Budve i istoričarka umjetnosti. Takođe, na otvaranju izložbe govorila je Ljiljana Karadžić, istoričarka umjetnosti a na kraju se obratila Ivanka Lukateli, kćerka pokojnog umjetnika Antona Lukatelija.

„Posebnu vrijednost ovoj izložbi daje činjenica da smo u procesu njene realizacije usko sarađivali sa kćerkom umjetnika Ivankom Lukateli i porodicom Lukateli koja živi u Petrovcu, a kojima dugujemo veliku zahvalnost. Upravo zbog povezanosti umjetnika, kako porodičnim tako i prijateljskim vezama sa Petrovcem, smatrali smo da je upravo Spomen-dom „Crvena komuna” i 23. novembar kao Dan oslobođenja Petrovca pravo mjesto i vrijeme za odavanje počasti ovom slikaru i grafičaru, čiji je život i rad prožet idejama slobode, antifašizma i konstantne borbe za bolje sjutra. Ova izložba je imala za cilj da, pored omaža umjetniku, predstavi svu širinu njegovog stvaralaštva, a to ne bi bilo moguće bez saradnje i ljubaznosti institucija i pojedinaca koji su ustupili umjetnička djela koja čuvaju u svojim kolekcijama. Slike i grafike koje su predstavljene, vlasništvo su Narodnog muzeja Crne Gore, JU „Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković”, Herceg Novi, Skupštine Crne Gore, Ivanke Lukateli i porodica Lukateli, Ilije Medina i Nikole – Kolje Spaćija. Smatramo važnim napomenuti da se radovi Antona Lukatelija nalaze i u JU Muzeji i galerije Nikšić, samostanu Sveti Vid u Petrovcu i u Osnovnoj školi „Ilija Kišić” u Zelenici. Zato svima koji su nam, shvatajući značaj izložbe, velikodušno i profesionalno pomogli pri njenoj realizaciji, JU Muzeji i galerije Budve još jednom izražava izuzetnu zahvalnost”, kazala je mr Lucija Đurašković, direktorica JU Muzeji i galerije Budve i istoričarka umjetnosti:

„Da bi se razumjelo nedovoljno afirmisano djelo partizanskog i poslijeratnog slikara i grafičara Antona Lukatelija, neophodno je imati u vidu kontekst tog vremena i istorijsko-društvene okolnosti, kada se u umjetnosti, a naročito u disciplini grafike, insistiralo na balansu između propagande i likovnog izraza. Prve godine nakon II svjetskog rata obilježili su revolucionarni zanos, duh kolektiviteta, vjera u ideal napretka i istorijsku misiju socijalističkog društva. Zemlju porušenu u ratu trebalo je izgraditi, stvoriti novo, pravedno društvo za novog čovjeka. Na ispunjenju tog istorijskog zadatka država je ujedinila i mobilisala aktere iz svih sfera, tražeći od svih protagonista posvećenu odanost proklamovanim ciljevima i neupitnu vjeru u put koji je Komunistička partija zacrtala. Od umjetnosti se zahtijevalo da angažovano i zajedno sa drugim činiocima doprinosi ravnopravnosti, bratstvu i jedinstvu, da bude usmjerena ka temama preko kojih se najučinkovitije mogao izraziti revolucionarni program i ljevičarske ideje, da zapravo bude „ideologija u slikama”, kazala je Ljiljana Karadžić, istoričarka umjetnosti.

Kustosi izložbe su mr Milijana Istijanović i Dušan Medin, MA. Izložba će biti otvorena do kraja godine.