01-03-2018

Plamenac: Tender umjesto neposredne pogodbe za privremene lokacije

Sekretar Sekretarijata za zaštitu imovine Opštine Budva Nikola Plamenac je kazao da će Odluka o utvrđivanju kriterijuma za davanje u zakup privremenih lokacija za postavljanje ugostiteljskih terasa u Starom gradu i ispred poslovnih objekata privatnih lica koja treba da bude donijeta prvi put, omogućiti dovođenje u red i zakonske okvire postojećeg stanja.

Plamenac: Tender umjesto neposredne pogodbe za privremene lokacije | Radio Televizija Budva

Kako je naglasio Plamenac, neće se više koristiti neposredna pogodba već će se raspisivati tenderi uz predviđenu zakonsku proceduru.

“Do sada je bila situacija da za određeni broj lokala u Starom gradu ima tačno određen broj terasa. Međutim, od prošle sezone tri šanka je manje što je stvorilo prostor za sprovođenje tenderske procedure. Odlukom bi bili precizirani kriterijumi za učešće na to nadmetanje”, istakao je Plamenac.

Prema njegovim riječima, glavni kriterijum će biti lokacija, odnosno ugostiteljski objekat će se morati nalaziti u Starom gradu.

“Ostale kriterijume ćemo, nadam se, dobiti tokom trajanja javnog poziva za prethodno konultovanje, odnosno kasnije javne rasprave. Pozvali smo građane, pravna lica i preduzetnike, mjesne zajednice, organe lokalne uprave i javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Opština, državne organe, službe i preduzeća, nevladine organizacije, kao i sve zainteresovane subjekte da dostave predloge, interese i stavove u vezi pripreme Nacrta ove odluke. Trudićemo se da što veći broj predloga i sugestija uvažimo”, naglasio je Plamenac.

Kako je kazao, sličnu odluku nemaju ni Kotor ni Dubrovnik, koji je situaciju sa ugostiteljskim terasama uredio Planom privremenih objekata.

“Kod nas je situacija specifična, jer se terase nalaze ispred bedema, odnosno van zidina Starog grada i svaki lokal unutar zidina ima približnu udaljenost od njih, tako da se stvorila potreba za neku vrstu nadmetanja”, pojasnio je Plamenac.

Javni poziv za prethodno konsultovanje u vezi pripreme Nacrta Odluke o utvrđivanju kriterijuma za davanje u zakup privremenih lokacija za postavljanje ugostiteljskih terasa u Starom gradu i ispred poslovnih objekata pravnih lica trajaće do 7. marta, a izvještaj sa prikupljenim podacima biće objavljen na internet adresi Opštine Budva najkasnije do 14. marta.