27-04-2016

Podnijeli krivičnu prijavu protiv ministara turizma i saobraćaja i vlasnika Stratex i Doguš grupe

Odbornici DF-a Džaković Stevan i Vujičić Božidar su sa kolegama Backović Mihailom, Pejović Mijomirom, Tomović Radosavom, Đurašković Lucijom, Vujović Đorđem, Pribilović Đorđijem i Gregović Jovicom, ponovo podnijeli Krivičnu Prijavu protiv ministara u Vladi CG Branimira Gvozdenovića, Ivana Brajovića kao i vlasnika Stratex grupe Nil Emilfarba i Doguš grupe Ferit Šahenka, zbog zloupotrebe službenog položaja, nesavjesnog rada u službi i protivzakonitog uticaja sa elementima organizovanog kriminala.

Podnijeli krivičnu prijavu protiv ministara turizma i saobraćaja i vlasnika Stratex i Doguš grupe | Radio Televizija Budva

"Prijavu smo takođe podnijeli protiv Upravnog Odbora i Direktora J.P.M.D. iz 2007. god., odgovornih lica u M.C. Marina Budva i odgovornih lica u opštini Budva a sve zbog krivičnih djela kriminalnog udruživanja, zloupotrebe službenog položaja, nesavjesnog rada u službi, lažnog legitimisanja, obmanjivanja javnosti, umišljaja, zloupotrebe povjerenja, produženo krivično djelo, krivično djelo stavljanja u monopolistički položaj, građenje objekta bez građevinske dozvole, nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, zloupotrebe povjerenja sa umišljajem, samovlašća i dovodjenja u monopolistički položaj, a sve po KZCG, kao i druga krivična djela u sticaju. Krivična djela definisana po članu 401, 416, 417, 422, 249, 270, 272, 326a, 330, 384, 15, 49.

Očigledno je kolikim se i kakvim kriminalnim radnjama služi Javno preduzeće, u namjeri da Zakupcu omogući protivzakonito bogaćenje i trajno raspolaganje Javnim dobrom tj. Lukom Budva, kada se zna da zakupcu "M.C.Marina Budva" nije dat u zakup lukobran, (što se vidi iz Ugovora i katastarskih karti koje su prilog Ugovoru) a Javno preduzeće prihvata da Zakupac na Lukobranu izvede nelegalne građevinske radove i na osnovu toga mu produži Ugovor. Ugovor je uslovno produžen i na osnovu radova u iznosima od 75 000 € i 385 000 € na rekonstrukciji i uređenju obale u zoni gradskog parka, koji nikada nisu izvedeni. Za ove radove i za druga protiv zakonita ulaganja ne postoje procjene vještaka.

Tender je raspisan za Luku Budva koja je vlasništvo Opštine Budva a da prethodno nije dobijena saglasnost Skupštine Opštine. Naime K.P. 3054/2 i 3055 su vlasništvo Opštine Budva korišćenje 1/1, što se vidi iz posjedovnog lista. Ovo znači da Marina Budva nije mogla biti ni izdata u zakup od strane Javnog Preduzeća, bez saglasnosti Skupštine opštine Budva kao vlasnika. Tim prije imajući u vidu da je građevinska dozvola iz 1983 godine napisana na Skupštinu opštine Budva.

Navedenim radnjama, koje su sprovedene famoznim Anexom VI, davanjem državne imovine u zakup bez tendera i prikupljenih ponuda, i deset godina prije isteka Ugovora, Upravni odbor J.P. M.D. krši i član 10. Zakona o imovini republike Crne Gore. Ovo dokazuje da je postojala udružena kriminalna grupa, sa ciljem otimanja od Države Javnog interesa - Luke Budva i njeno prebacivanje u vlasništvo privatnih kompanija na duži vremenski period, vjerovatno i trajno, dovodjenjem u monopolistički položaj treća lica.

Umjesto da rade posao za koji ih plaćamo mi građani CG i Budve, službenici iz ovih institucija otimaju Javno dobro koje je naše vlasništvo i stavljaju ga u trajni posjed privatnicima. Na ovaj način milione koji trebaju biti u budžetu Opštine, ubaciju u privatne džepove, naravno na štetu javnog dobra svih državljana Crne Gore pri tom kršeći zakone CG.

J.P.M.D. za sezonske poslove od 40 dana traži garanciju banke, a za rukovođenje Lukom Budva nikakvu garanciju nisu tražili i ako je aranžman bio potpisan na 15 godina. Učinjeli su upravo suprotno, pristali da Lukom u slučaju lošeg menadžmenta, dalje raspolaže Hypo Alpe Adria Banka Podgorica, te da meže istu ustupiti trećim licima bez saglasnosti J.P.M.D.

Kako je Državni Tužilac najavio da će povratiti povjerenje u tužilaštvo CG, mi mu predlažemo da što prije uzme u razmatranje ove Prijave i sasluša odgovorna lica iz ministarstava pomorstva i održivog razvoja, J.P.M.D. U.O. i Vlasnike Stratex i Doguš grupe, te obavijesti javnost o rezultatima istrage. Uvjereni smo da će Luka Budva poslije istrage Specijalnog tužilaštva biti vraćena njenom vlasniku Skupštini opštine Budva", navodi se u soapštenju.