10-02-2018

Pogrešna hapšenja državu koštala deset miliona

Crnogorski građani su zbog nezakonitog hapšenja u proteklih deceniju od države naplatili skoro deset miliona EUR štete, prenose Vikend novine.

Pogrešna hapšenja državu koštala deset miliona | Radio Televizija Budva

Ministarstvo pravde je na ime postignutih sporazuma sa građanima za deset godina isplatilo oko 1,42 miliona EUR.

Građani koji su odlučili da tuže državu zbog nezakonitog hapšenja naplatili su skoro deset miliona EUR štete.

Kako je Vikend novinama saopšteno iz Ministarstva, prošle godine podnijeta su 102 zahtjeva za naknadu štete, a zaključeno je svega 14 potpunih sporazuma o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanog hapšenja.

Na osnovu tih zaključenih sporazuma, isplaćeno je oko 34,5 hiljada EUR.

Advokat Save Kostić smatra da je nedobijanje odgovora od Ministarstva razlog zbog čega sve više građana koji su podnijeli zahtjev za nadoknadu štete zbog neosnovanog hapšenja odlučuje za privatnu tužbu, osim ekonomskog.

“Vrlo se često dešava da Ministarstvo uopšte i ne odgovori na taj zahtjev, a ako i odgovori ponuđeni iznos je uvredljivo mali za ono što su pretpjeli, stoga i ne čudi zašto se odlučuju da tuže državu”, rekao je Kostić.

On je istakao da razumije da se pokušava na sve načine uštedjeti, ali time, tvrdi, samo nanose štetu jer građani pribjegavaju tužbama i od države uzimaju i do pet puta veći iznos.

Za mjesec dana nezakonitog hapšenja se isplaćuje u prosjeku od 1,8 do dvije hiljade EUR, za one koji nijesu ranije osuđivani.

Za osobe koje su ranije osuđivane prvi put se obezbjeđuje 1,8 hiljada EUR, a za osobe koje su više puta osuđivane, ali su sada nezakonito uhapše, uzimajući u obzir vrstu krivičnog djela, izdvaja se od 600 do 1,5 hijada EUR.

Ako osoba nije osuđivana, izdvaja se 1,7 hiljada EUR u slučajnu apsolutne zastarjelosti krivičnog gonjenja ili odbijanja optužbe usljed odustajanja državnog tužioca od daljeg krivičnog gonjenja.