28-05-2019

Ponuda veća od potražnje

Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Budva trenutno se nalazi 572 lica, koja uglavnom spadaju u kategoriju teže zapošljivih lica i korisnika nekog vida materjalne pomoći.

Ponuda veća od potražnje | Radio Televizija Budva

U susret glavnoj turističkoj sezoni, prema riječima šefa ekpoziture Budva, Nebojše Vujačića, potražnja za sezonskom radnom snagom nesramjerno je veća u odnosu na ponudu, tako da su potrebe poslodavaca preko 3500 mjesta, a do sada je zaposleno tek 435 radnika.

Prema statistikama najviše zaposlenih je kuvara, roštildžija i konobara, dok je najveća potražnja za servirkama, kuvaricama i sobaricama", kazao je Vujačić za Radio Budvu, dodajući da svi oni koji žele, u ovom trenutku mogu pronaći posao tokom sezone, a eventualno odbijanje ponudjenog, za posljedicu ima brisanje sa evidencije u trajanju od 6 mjeseci.


Jasna Bezarević