20-06-2024

Poreska inspekcija: Izrečeno 242.400 eura novčanih kazni

Sektor za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora Poreske uprave (PU), tokom ljetnje turističke sezone pojačao je aktivnosti na praćenju regularnosti poslovanja poreskih obveznika koji sezonski obavljaju djelatnost, sa posebnim fokusom na ugostiteljsku i trgovinsku djelatnost, saopšteno je iz Poreske uprave.


Foto: Pixabay

Kako ističu, poreski inspektori su u periodu od 1. maja do 16. juna ove godine obavili 536 provjera regularnosti poslovanja obveznika i utvrdili nepravilnosti kod njih 41. Po tom osnovu je izdato 63 prekršajna naloga, sa ukupno izrečenim novčanim kaznama od 242.400 eura.

Zaduženje po osnovu novčanih kazni iznosi 139.203 eura, od čega je naplaćeno 82.303 eura ili 59,12 odsto. Naplata novčanih kazni odnosi se na poreske obveznike koji su prihvatili prekršajnu odgovornost i platili izrečene kazne u roku od 8 dana (umanjene za trećinu prema Zakonu o prekršajima).

Utvrđene nepravilnosti odnose se na neevidentiranje prometa roba i usluga na zakonom propisan način, neuplaćivanje pazara u iznosu koji prelazi visinu blagajničkog maksimuma, neprijavljivanje zaposlenih i obavljanja djelatnosti bez opšte poreske registracije.

Djelimičnim kontrolama obuhvaćeni su i visokorizični poreski obveznici, obveznici kod kojih je evidentan pad prometa iskazan u prijavama poreza na dodatu vrijednost, koji ne podnose poreske prijave u propisanim rokovima i ne izmiruju redovno poreske obaveze, kao i povratnici u prekršaju.

PU prati evidentiranje prometa analizom podataka iz sistema elektronske fiskalizacije. Posebna pažnja je na onim poreskim obveznicima kod kojih je izvršen inspekcijski nadzor i utvrđen prekršaj, svako naobičajeno odstupanje u sistemu u evidentiranju prometa iniciraće njihovu ponovnu kontrolu.

Intenzivirana je saradnja sa drugim relevantnim institucijama, kroz međusobno informisanje, razmijenu podataka, pružanje pomoći pri vršenju inspekcijskog nadzora. Za sve obveznike kod kojih je utvrđeno neregularno poslovanje, primjenjuju se kaznene mjere od izricanja prekršajnih naloga do privremene zabrane obavljanja djelatnosti i zatvaranja objekata.

U cilju preventivnog djelovanja, unapređenja komunikacije i jačanja odnosa povjerenja između Poreske uprave i poreskih obveznika, apelujemo na poreske obveznike da poštuju propise i obezbjeđuju tačne podatke o ostvarenim prihodima, kako bi legalno poslovali i time stvorili pozitivan ambijent na tržištu Crne Gore, ravnopravne uslove poslovanja i doprinijeli suzbijanju sive ekonomije.