03-03-2016

Povećanje penzija za tri, a najnižih za 20 odsto

Vlada je utvrdila Predlog zakona o dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, prema kojem će penzije od jula biti povećane za tri, a najniže za 20 odsto, saopštila je ministarka rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević.

Povećanje penzija za tri, a najnižih za 20 odsto | Radio Televizija Budva

Ona je navela da je najniža penzija u Crnoj Gori 101 euro, a nakon povećanja taj iznos penzije će biti 121,92 eura.

Kovačević je ukazala da u Crnoj Gori ima 4.410 korisnika najniže penzije.

„S tim da će se ovo povećanje odnositi na ukupno devet hiljada korisnika zato što se ono odnosi i na one ljude koji su imali penzije veće od te najniže“, rekla je Kovačević nakon sjednice Vlade.

Prema njenim riječima, za realizaciju ovog Predloga zakona potrebno je oko 6,5 miliona eura.

„Za povećanje najnižih penzija potrebno je 1,5 miliona EUR, a ostalih pet miliona odnosi se na povećanje od tri odsto“, precizirala je Kovačević.

Na pitanje kako će se obezbijedti novac za to povećanje, ona je kazala da je Predlog zakona usaglasilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja sa ministrom finansija u komunikaciji sa premijerom.

„Ja sam u planiranju budžeta za ovu godinu planirala ta sredstva iako sam svejsna da u budžetu Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) fali negdje oko 35 odsto potrebnih sredstava“, navela je Kovačević.

Do kraja godine će, kako je kazala, biti utvrđen novi zakon o penzijskom i inavlidskom osiguranju, kojim će se ukinuti ad hoc penzionisanje, jer je to preporuka Svjetske banke i Evropske komisije.

„Takav predlog zakona već radimo. To je jedan od predloga zakona kako bismo onemogućili ad hoc penzionisanje ljudima sa manje godina starosti i manje godina staža“, poručila je Kovačević.

Ona je navela da je povećanje penzija predviđeno ovim Predlogom zakona neznatono, ali se nada da će jednom broju penzionera značiti mnogo.

„To je u ovoj situaciji jedino moguće, imajući u vidu da će potrebna sredstva za zakon o nakadama za majke iznositi negdje oko 50-60 miliona i da on ne opterećuje samo budžet Ministarstva rada i socijalnog stranja, već i budžet države“, poručila je Kovačević.

Ona je dodala da se mora naći način da u ovoj godini bude redovna ispalata penzija, socijalnih davanja i naknada majkama s troje i više djece.

Kovačević je kazala da utvrđivanje ovog Predloga zakona nije nikakva politička priča u izbornoj godini, „jer nijesu svi penzioneri članovi Demokratske partije socijalista“.