22-06-2020

Prava Budva podnijela krivičnu prijavu protiv više lica

IO Prave Budva, na čelu sa Aleksandrom Franetom, podnio je krivičnu prijavu protiv više lica. Prijava je, između ostalog, podnijeta protiv Senada Crnovršanina, načelnika Direkcije za normativne poslove i nadzor nad sprovođenjem propisa pri MJU i glavne Upravne Inspektorke Jelene Pajković.Prijava je, kako su naveli, podnijeta i protiv: Upravnog Inspektora Dragutina Kalezića, direktora Službenog lista Crne Gore Momčila Vujoševića, odbornika DPS-a, Crnogorske, SD-a i nezavisnog odbornika Stevana Džakovića u lokalnom parlamentu, predsjednice Crnogorske Anđele Ivanović, funkcionera Crnogorske Vladimira Bualtovića, odbornice DPS-a u SO Budva Snežane Kuč, NN lica iz privatne firme koja se bavi zaštitom lica i imovine, kao i njenih zaposlenih i drugih NN lica koja su učestvovala u organizovanom napadu na ustavno uređenje.