03-04-2020

Predsjednik Opštine predložio set ekonomskih mjera kako bi se pomoglo građanima i privredi

Predsjednik Opštine Budva Marko Carević predložio je set ekonomskih mjera kako bi se pomoglo građanima i privredi da prevaziđu krizu koja je nastala epidemijom koronavirusa.

Predsjednik Opštine predložio set ekonomskih mjera kako bi se pomoglo građanima i privredi | Radio Televizija Budva

"Prateći očekivanja građana i očekivanja privrednika u Opštini Budva, a u skladu sa mogućnostima Opštine Budva, predlažem mjere za koje vjerujem da će biti od velike koristi za prevazilaženje negativnih ekonomskih efekata.

Opština Budva i svi njeni građani, svi privredni subjekti treba da pokažu solidarnost jer samo zajedničkom žrtvom se možemo izdići iz nevolje koja nas je zadesila. Uvjeravam Vas da će opština Budva uraditi sve što je u njenoj moći da pomogne u ovoj teškoj situaciji.

S obzirom na situaciju koja je u našoj zemlji nastala usled pandemije korona virusa i vezano za naredbe državnih organa, zajedno sa svojim timom sam pripremio predlog mjera za koje smatram da će, prije svega pomoći da što je moguće lakše prebrodimo posledice ekonomske posledice ove krize, a zatim i privrednicima da očuvaju svoje poslovanje i zadrže zaposlene radnike", naglasio je predsjednik Marko Carević.

Set mjera koje je predložio predsjednik Opštine Budva su:

- Suspenduju se sva službena putovanja i reprezentacije javnim funkcionerima, direktorima javnih ustanova i lokalnih javnih preduzeća

- Suspenduju se naknade za prekovremene sate javnim funkcionerima, starješinama organa lokalne uprave i službi kao i službenicima i namještenicima kao i naknade u komisijama i radnim tijelima

- Sredstva koja su planirana za proslavu Dana Opštine, dana Turističke organizacije Budva i sve proslave lokalnih preduzeća i javnih ustanova se preusmjeravaju za pomoć najugroženijima pogođenih pandemijom korona virusom

- Suspenduje se nabavka novih službenih automobila

- Suspenduje se nabavka službenih mobilnih telefona, laptopova, tableta i drugih tehničkih sredstava

- Javnim funkcionerima, direktorima javnih ustanova i javnih lokalnih preduzeća kao i drugim imenovanim licima suspenduje se službeno gorivo

- Suspenduju se sve vrste pomoći koje daju upravni odbori i odbori direktora lokalnih javnih preduzeća osim za najteže zdravstvene i socijalne slučajeve uz saglasnost osnivača Opštine Budva

- Suspenduju se troškovi za nabavku novog kancelarijskog namještaja

- Uvesti mjere maksimalne ekonomičnosti i efikasnosti u troškovima učestvovanja na sajmovima na kojima nastupa Turistička organizacija Budva

- Odložiti prinunudne naplate poreza na nepokretnost u roku od 60 dana i obezbijediti mogućnost plaćanja poreza za fizička lica na dvije rate i to 01. septembra 2020. i 01. novembra 2020. godine, dok za pravna lica će se omogućiti plaćanje u dvije rate po dinamici koja će biti naknadno određena

- Odlaganje prinudne naplate prireza porezu na dohodak fizičkih lica za sva fizička i pravna lica na period od 60 dana

- Predlaže se političkim subjektima kojima se obezbjeđuju finansijska sredstva za rad iz lokalnog budžeta da se odreknu mjesečnih primanja u korist budžeta Opštine Budva

- Obustavljanje prinudne naplate za sva fizička i pravna lica koja su obuhvaćena mjerama Vlade Crne Gore, na period od 60 dana

- Odlaže se plaćanje troškova vode na period od 60 dana i omogućava se njihova otplata u dvije mjesečne rate bez kamate zaključno sa 31. decembra 2020. godine

- Prihodi od boravišne takse koji su izvorni prihod Turističke organizacije Budva, preusmjeravaju se u iznosu od 25 % za podsticaj privredi, koje će raspodijeliti posebna Komisije koju formira predsjednik opštine

- Uvodimo besplatan parking na svim parkiralištima do kraja pandemije i smanjenje cijena parkinga u toku trajanja turističke sezone

- Preporučićemo smanjenje cijena za taksi usluge i smanjenje dadžbina za taksi udruženja ili samostalne taksiste prema Opštini Budva

- Od strane predsjednika Opštine Budva biće formirana posebna komisija za raspodjelu jednokratnih sredstava fizičkim licima za ublažavanje socijalne krize izazvane pandemijom korona virusa i za tu svhu se opredjeljuje 30.000 eura

- Odmah pristupiti raspodjeli sredstava predviđenih budžetom za podsticaj poljoprivredne proizvodnje i ženskog preduzetništva.

Predsjednik Marko Carević je u svrhu primjene predloženih mjera u svojstvu predsjednika Opštine Budva predložio zakazivanje sjednice Skupštine Opštine Budva po hitnom postupku, čim se stvore uslovi za njeno održavanje.