16-10-2020

Radović: Brutalno kršenje javnog interesa odlazeće OKG DPS

Odlazeća Vlada Crne Gore na čelu sa Duškom Markovićem nastavlja sa nečuvenim odnosom prema prostoru, prema planiranju prostora i najvrednijim resursima Crne Gore, poručio je predsjednik SO Budva Krsto Radović."Naime, odlazeća vlast je silom na sramotu donijela važeći Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, a koji je potpuno neefikasan i nesprovodiv, a što su se osvjedočili svi građani Crne Gore. Zakon koji je doveo do potpune centralizacije planiranja prostora, oduzimanja nadležnosti opštinama i potpune degradacije struke", rekao je on.

Kako je Radović ocijenio, Vlada je otišla i korak dalje.

"Umjesto da popravi katastrofalno stanje, donijela je Izmjene i dopune ovog kriminalnog Zakona, nastavljajući u pravcu potpunog obesmišljavanja planiranja prostora kao stručne oblasti, u cilju dalje betonizacije i uzurpacije morske obale od strane njihovih tajkuna. Naime, u prelaznim i završnim odredbama izmjena Zakona, članom 218a, predviđeno je da se aktom Vlade, između ostalog, mogu izdati urbanističko tehnički uslovi za izgradnju hotela, turističkih rizorta i turističkih naselja, na osnovu plana višeg reda, što znači bez izrade plana detaljne razrade, tj urbanističkog projekta ili studije lokacije", istakao je šef budvanskog parlamenta.

Naglasio je da je posredi klasičan primjer za dalju brutalnu betonizaciju obale, sa tendencijom monopolizacije pristupa a sve u korist njihovih tajkuna.

"Zašto ste gospodo iz odlazeće Vlade radili nekoliko urbanističko-arhitektonskih konkursnih rješenja u sklopu izrade PPPN Obalno područje za koje u Pravilima za sprovođenje plana stoji da se na osnovu njih mogu izdavati UT uslovi?

"Da li znate da u Planu PPPN Obalno područje, koji ste vi usvojili, u istim tim Pravilima za sprovođenje plana, u tački 18 piše da "Detaljne razrade za razvoj turizma i infrastrukture koje su sastavni dio ovog plana, predstavljaju osnovu za direktnu implementaciju, odnosno izdavanje UT uslova, a da u tački 19 piše da je Direktna implementacija, odnosno izdavanje UT uslova iz ovog plana moguća i za svu saobraćajnu i tehničku infrastrukturu koja je predmet ovog Plana, rekonstrukciju/obnovu objekata u postojećim gabaritima, izgradnju pojedinačnih objekata u ruralnim područjima za potrebe poljoprivrede, stanovanja za sopstvene potrebe i ruralnog turizma, objekata od posebnog značaja za odbranu, zaštitu i spašavanje, kupališta, objekte pomorskog saobraćaja, šetnice pored mora, lokacije marikulture, rekonstrukciju postojećih stanica za snabdijevanje gorivom, solarne elektrane i vjetroelektrane na Planom predloženim lokacijama i područjima ipovršine za eksploataciju mineralnih sirovina?", upitao je Radović.

Prema njegovim riječima, jasno je da Prostornim planom za Obalno područje nije moguće za lokaciju turističke namjene direktno izdati urbanističko-tehničke uslove bez prethodno urađene detaljne razrade. To je, podvlači on, suprotno planskom dokumentu.

"Drastičan primjer ovakve politike je Nact urbanističko-tehničkih uslova koje je na osnovu navedenog člana Zakona, a suprotno odredbama PPPN Obalno područje, odlazeća garnitura Ministarstva održivog razvoja i turizma na čelu sa Duškom Markovićem i Draganom Čenić, pripremila za tajkunske firme iz Reževića, očito u tijesnoj koordinaciji, zamotavajući cijelu priču u oblande javnog interesa. Na ekskluzivnoj lokaciji u Reževićima, se bez izrade urbanističkog projekta ili studije lokacije, bez analize mikrolokacije, bez definisanih urbanističkih parcela i građevinskih linija, bez rešavanja saobraćajne infrastrukture, što zanči suprotno odredbama PPPN Obalno područje, planira dozvoliti betonizacija naše obale, odnosno gradnja ogromnog građevinskog kompleksa, a sve na osnovu odredbi kriminalnih izmjena kriminalnog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata", rekao je Radović.

Sve to, kako je ocijenio, ne može proći bez JP Morsko dobro, "višedecenijskog tamničara naše obale". Morsko dobro, smatra predsjednik SO Budva, baš na lokaciji u Reževićima kroz svoje akte priprema faktičku monopolizaciju plaža i kupališta od strane "strateških investitora".

"Znate li gospodo da se ovakvim pristupom koji ste ubacili u izmjene Zakona gaze svi principi prostornog i urbanističkog planiranja? Znači li to, da više nema potrebe za izradom studije lokacije Lučice, čiju ste izradu započeli, ili Studije lokacije Spas? Ili Galije- Bijeli Rat? Znači li to da u tajnosti pripremate urbanističko – tehničke uslove i za ove lokacije, nemoralno zloupotrebljavajući ovaj period dok još uvijek sjedite u stolicama koje vam ne pripadaju voljom naroda? Vi, gospodo, koji oportunistički zakonima mijenjate planove, a planovima zakone, sve zavisno od trenutnih interesa i aktuelnih tajkunskih dogovora i procenata, dosta je bilo ovakvog odnosa prema našoj obali i našem životnom prostoru! Neće vam proći!", poručio je Radović.

Istakao je da je vrijeme "DPS pljačke kroz oblande javnog interesa" prošlo te da nema nijednog njihovog posla u opštini Budva koji se nije završio aferom i pljačkanjem Opštine i države.

"Budite sigurni da će nadležni organi u periodu pred nama detaljno ispitati okolnosti ovog posla, nezakonitog, nepravičnog, protiv planskog i protivnog istinskom javnom interesu građana i države Crne Gore", zaključio je on.