01-04-2015

Regionalni vodovod nedovoljno iskorišćen

Regionalni vodovod sa kojeg se primorje snabdjeva vodom i nekoliko godina od otvaranja nije proradilo u punom kapacitetu.

Regionalni vodovod nedovoljno iskorišćen | Radio Televizija Budva

I dalje ima opština koje ne koriste vodu iz ovog sistema, a nisu priključene ni na lokalne sisteme pa se problem, naročito tokom ljeta povećava. Ovo je zaključak profesora dr Zorana Stevanovića sa Rudarsko geološkog fakulteta u Beogradu.

Prilog Jasne Bezarević