20-06-2024

Rješavanje stambenog pitanja zaposlenih u javnim preduzećima i ustanovama u Budvi

Na teritoriji Opštine Budva postoji 18 sindikalnih organizacija, a nedavno su započete aktivnosti koje su dale preliminarne rezultate o broju zaposlenih koji imaju neriješeno stambeno pitanje, istakli su Tamara Goliš iz Sindikata Opštine Budva, Momir Tomović iz Sindikata Vodovoda i kanalizacija i Miroslav Nikolić iz Sindikata Pogrebnih usluga.


Foto: Portal RTV Budva

Kako su istakli gostujući u jutarnjem programu TV Budva, sastanak održan 15. maja sa predstavnicima Opštine protekao je u konstruktivnoj i pozitivnoj atmosferi. Zaključeno je da je neophodno prikupiti preliminarne podatke o stvarnim potrebama zaposlenih, a kako navodi Miroslav Nikolić, predstavnici Opštine su prepoznali problem i pokazali zainteresovanost za rješavanje istog.

Takođe, predstavnici sindikalnih organizacija ističu da zastupaju sve zaposlene, te da će svi benfiti koje sindikat ostvari važiti za sve zaposlene.

Rezultati ankete sprovedene među 174 ispitanika pokazali su da 95,4% njih nema stan ili kuću u suvlasništvu ili vlasništvu na teritoriji druge opštine. U tom kontekstu, Tamara Goliš je istakla da je cilj ankete dobiti precizne podatke o potrebama zaposlenih kako bi se mogli planirati naredni koraci, te da je anketa još uvijek otvorena i da su svi zaposleni pozvani da je ispune.

Nakon završetka ankete, podaci će biti analizirani kako bi se odredile prioritetne potrebe. Naime, predložiće se modeli rješavanja stambenog pitanja, uključujući finansiranje,a trenutne aktivnosti moraju biti organizovane u saradnji sa lokalnim vlastima kako bi se postigla održiva rješenja.

"Posljednja zgrada koju je Opština gradila kako bi po povoljnim uslovima obezbijedila zaposlenima stanove bilo je 2012, ali je taj proces bio praćen mnogim problemima i nepravilnostima, stoga je važno da se ta praksa izbjegne kako bi se krediti vraćali Opštini, a ne posrednicima", ističe Goliš.

Kako navodi, najveći broj zaposlenih zainteresovan je za kupovinu stana po povoljnim uslovima, dok su neki zainteresovani za povoljne kredite za adaptaciju prostora u kojem trenutno žive. Takođe, uzeti su u obzir i zaposleni koji su već kreditno zaduženi, s ciljem da se njihovi krediti prebace na povoljnije uslove. Pored toga, jedna opcija predviđa i dodjelu bespovratnih sredstava za adaptaciju postojećeg stambenog prostora.


Foto: PrintScreen/RTV Budva, yt

Na nivou cijele opštine biće uspostavljeni jedinstveni kriterijumi i rang liste koje će važiti za sve zaposlene, bez obzira na preduzeće u kojem rade, zaključili su predstavnici sindikalnih organizacija.