28-03-2020

Simović: Od naredne sedmice očekuje se vrhunac epidemije

Crna Gora ulazi u kritičnu fazu, jer se od naredne sedmice očekuje vrhunac epidemije koronavriusa, rekao je predsjednik Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti Milutin Simović.Simović je, kako je saopšteno iz Vlade, predstavio Nacionalni plan za pripremljenost i odgovor na pandemiju koronavirusa ambasadorima akreditovanim u Crnoj Gori.

“Plan je predstavljen kao cjelovit dokument koji obuhvata procijenjene sveobuhvatne tromjesečne potrebe Crne Gore u iznosu od 59 miliona EUR u deset ključnih kategorija - od hitnih odgovora do brojnih urgentnih rješavanja socijalno-ekonomskih izazova”, kaže se u saopštenju.

Simović je predstavio ambasadorima mjere i aktvnosti koje je Crna Gora do sada preduzela i rekao da država ulazi u kritičnu fazu, jer se od naredne sedmice očekuje vrhunac epidemije.

„U ovoj borbi nam je potrebna i pomoć i razumijevanje u kratkom roku. Naše djelovanje danas spasiće živote u narednim sedmicama. Vremena za odlaganje nemamo, a to jasno pokazuju primjeri nama prijateljskih evropskih zemalja koje doživljavaju jedne od najdramatičnijih trenutaka u svojoj istoriji”, kazao je Simović.

On je rekao da je potrebno u najhitnijem roku pronaći adekvatne odgovore.

“I tu nam je potrebna vaša pomoć. Pomoć je potrebna i drugim državama regiona i ovo je najbolja prilika da učesnici ove konferencije iz tih država prenesu svojim državama iskustva ovakvog pristupa vjerujući da bismo uskoro mogli kreirati zajedničke regionalne inicijative“, kazao je Simović.

On je informisao ambasadore da je već pokrenuo inicijativu za zajedničkim odgovorom cijelog regiona na koronavirus.

„Crna Gora želi i hoće da, kao i do sada, bude pokretač i adresa takvih inicijativa. To smo demonstrirali i ovih dana porukama iz Vlade da Crna Gora ne želi da zatvara svoje granice. Da Crna Gora želi i podržava slobodan protok robe, da se ne zabranjuje promet bilo koje robe, a posebno ne medicinskih sredstava i opreme. Da se ne blokiraju rezervisane i već plaćene isporuke”, rekao je Simović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora ne želi da otežava i zaustavlja promet robe.

“Naprotiv. Ponudili smo svoje lučke kapacitete na raspolaganje regionu i šire“, kazao je Simović.

On je naveo da je Vladin tim, uz veliku pomoć Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), izradio Nacionalni plan kao platformu za obezbjeđivanje podrške ne samo kroz Globalni fond Ujedinjenih nacija za pripremljenost i odgovor, već i kao instrument za koordinaciju i djelovanje svih međunarodnih i drugih partnera za podršku nacionalnim naporima u odgovoru na pandemiju.

„U tom pravcu imamo već dnevnu komunikaciju sa SZO, obezbijeđenu podršku Evropske komisije kao dio hitnih mjera, a priprema se i njihov sveobuhvatni paket podrške. Pokrenuti su i NATO i EU mehanizmi za vanredne situacije“, rekao je Simović.

Navodi se da su prepoznati i izazovi na koje treba da bude odgovoreno prije početka vrhunca epidemije.

“To su sprečavanje i kontrola infekcije, nadzor i istrage slučajeva i upravljanje slučajevima, nacionalna laboratorija i granični prelazi. Shodno tome, ključni izdaci, koji su dokumentom predviđeni, su upravljanje slučajevima i socio-ekonomski aspekat, što čini nešto više od dvije trećine predviđenih sredstava, te logistika i nabavke i opremanje graničnih prelaza za šta je predviđeno gotovo 15 miliona eura”, kaže se u saopštenju.

Kako je saopšteno, dokumentom su kao ciljevi definisani djelotvorno upravljanje krizom, ograničavanje prenosa s čovjeka na čovjeka, uključujući i smanjivanje sekundarnih infekcija među bliskim kontaktima i zdravstvenim radnicima i ublažavanje uticaja u zemlji ukoliko dođe do značajnog prenošenja zaraze na nivou cijele zajednice.

Simović je rekao da su sve mjere i aktivnosti na suprotstavljanju pandemiji koronavirusa utemeljene na Ustavu i na Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

"U njima su propisane vanredne mjere u situacijama ugroženog javnog zdravlja, kao i u članovima 5, 8, 9 i 11 Evropske konvencije o ljudskim pravima u kojima se tretira mogućnost suspenzije određenih prava u cilju zaštite zdravlja građana", zaključio je Simović.Izvor: Mina