06-03-2020

Skoro šest miliona eura utrošeno za bolovanja

Troškovi za naknade zbog privremene spriječenosti za rad tokom 2019. godine, državu će koštati, prema preliminarnim podacima Fonda za zdravstveno osiguranje, skoro šest miliona eura. Od toga se, kazao je Dnevnim novinama direktor Fonda Sead Čirgić, 55 odsto odsnosi na trudnička bolovanja.Tokom prošle godine bilo je više slučajeva prijevremene spriječenosti za rad koje odobrava Prvestepena ljekarska komisija Fonda za zdravstveno osiguranje nego u 2018. i izgubljeno je 7,17 odsto više radnih dana, ali ukupni troškovi za bolovanja državu će koštati približno isto kao i 2018. godine.

“Ukupan broj slučajeva bolovanja preko 15 dana, koje su cijenile Prvostepene ljekarske komisije Fonda u 2019. godini, prema preliminarnim podacima, iznosio je 19.184, što je više za 1.621 ili 9,23 odsto u odnosu na 2018. godinu”, kazao je Dnevnim novinama direktor Fonda Sead Čirgić.

Broj izgubljenih radnih dana zbog bolovanja u 2019. godini bio je 1.222.363, što je, kako je rekao, u odnosu na 2018. veće za 81.823 izgubljena radna dana ili za 7,17 odsto.

Prosječno, po zaposlenom, dodaje, izgubljeno je šest radnih dana tokom 2019. godine.

“U 2019. godini troškovi za naknade za bolovanje, prema preliminarnim podacima, iznosili su 5.963.167.53 eura, što je na približno istom nivou kao i 2018. kada su bili 5.950.039,57 eura”, kazao je Čirgić i istakao da se od toga na trudnička bolovanja odnosi oko 3,09 miliona eura ili 55 odsto.

Najčešći razlozi zbog kojih se odobravaju bolovanja su problemi sa kičmom, psihijatrijska i kardiološka oboljenja.

“Bolovanja duža od 12 mjeseci su najčešće otvarana zbog dijagnoza: C00D48 Tumori, F00-F99 Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja, S00-T98 Povrede trovanja i posljedice djelovanja spoljnih faktora, M00-M99 Bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva, I00-I99 Bolesti sistema krvotoka”, precizirao je Čirgić.