11-08-2020

SNP CG: Javno pozivamo DIK da da mišljenje da li osobe kojima su istekla lična dokumenta imaju pravo glasa

Socijalistička narodna partija Crne Gore (SNP) javno poziva Državnu izbornu komisiju da dâ svoje mišljenje da li osobe kojima je istekao rok važenja ličnih dokumenata imaju pravo glasa ili ne."U skladu sa tim, potrebno je reći da li je mišljenje generalne direktorice za građanska stanja i lične isprave MUP-a Milanke Baković koje im je uputila dopisom za njih obaveza ili se pridržavaju Ustava i Zakona o izboru odbornika i poslanika", poručili su iz ove partije.

Oni su podsjetili građane Crne Gore da Ministarstvo unutrašnjih poslova, kako podvlače, puna tri mjeseca nije izdavalo lične isprave zbog pandemije Covid 19 koja je i dalje prisutna u našoj zemlji.

"Postavlja se pitanje da li je moguće da vlast ne vodi brigu o našim građanima, a da ujedno ne poštuje ni Ustav Crne Gore u čijem se članu 45 jasno i decidno kaže da birač ima pravo da bira i da bude biran ako je punoljetan, ako ima državljanstvo Crne Gore i ima najmanje dvije godine prebivališta u našoj državi", ističu iz SNP-a.

Biračko pravo je, naveli su, opšte i jednako za sve, te shodno tome, kažu da mora biti ostvarljivo za sve u Crnoj Gori.

"Na osnovu člana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika, a u vezi sa primjenom člana 80, od Državne izborne komisije tražimo da pruži objašnjenje gradjanima Crne Gore da li će se svim biračima koji su upisani u birački spisak omogućiti da na parlamentarnim i lokalnim izborima, koji će se održati 30. avgusta 2020. godine, svoj identitet dokažu ličnom kartom ili pasošem kojima je rok istekao, a u kojima je upisan broj lične karte, odnosno matični broj. SNP CG ukazuje da se radi o preko 50.000 ljudi koji trenutno nemaju važeći lični dokument, te da ostaje jako malo vremena da se ovo pitanje riješi na valjan način", zaključuje se u saopštenju.