30-09-2016

Socijaldemokrate: Insistiraćemo da se u potpunosti rekonstruiše Dom zdravlja u Budvi

Socijaldemokrate: Insistiraćemo da se u potpunosti rekonstruiše Dom zdravlja u Budvi | Radio Televizija Budva

"Socijaldemokrate, kao novi subjekat na političkoj sceni, ali sa dugom socijaldemokratskom tradicijom, kroz svoj program na lokalnim izborima u Budvi pokazuju izuzetan sluh za sve problem i potrebe građana.

U našem izbornom programu posebnu pažnju smo posvetili sistemu organizacije zdravstvene zaštite u Budvi, koji je odavno zastario i neadekvatan je za moderni turistički centar i njegovu razvojnu dinamiku. Potpuno svjesni činjenice da Budva u okruženju od 30 km ima tri bolnice – Kotor, Cetinje i Bar, kao i da stanje u zdravstvu i na nivou države treba unapređivati, smatramo da je nerealno očekivati da naš grad dobije bolnicu sa porodilištem.

Međutim, smatramo da je realno, a na tome ćemo, kao dio buduće izvršne vlasti u Budvi, insistirati da se u potpunosti rekonstruiše postojeći Dom zdravlja, koji vidimo kao savremeni zdravstveni objekat sa salom za reanimaciju i hitne intervencije i stacionarnim dijelom za ležeće pacijente, u kojem će građanstvu i turistima biti dostupni specijalisti iz svih osnovnih oblasti medicine.

Služba Hitne pomoći biće osavremenjena i kadrovski pojačana, a vozni park povećan sa najmanje tri vrhunski opremljena vozila. Poseban naglasak stavićemo na stvaranje uslova za obezbjeđivanje brzog helikopterskog prevoza pacijenata u sve zdravstvene ustanove u Crnoj Gori.

Polazeći od toga da je kvalitetna zdravstvena zaštita pravo svakog građanina, ali i neophodan uslov da se Budva razvije u svjetski priznatu turističku destinaciju, mi, Socijaldemokrate, vjerujemo da će naša namjera da poboljšamo život ovog grada biti prepoznata, te da će građani 16. oktobra podršku dati stabilnim i dosljednim ljudima, koji se nalaze na listi “Socijaldemokrate Crne Gore – Žarko Radulović – Dosljedno za Budvu” pod brojem 10", navodi se u saopštenju Draška Krivokapića, predsjednika Socijaldemokrata Budve.