21-01-2016

Stop urbanističkom haosu u priobalju

​Matica Boke će u saradnji sa primorskim nevladinim organizacijama održati javnu tribinu u Spomen domu Crvena komuna u Petrovcu, sjutra od 18 sati povodom nacrta Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata.

Stop urbanističkom haosu u priobalju | Radio Televizija Budva

Ovo će biti pokušaj da zakon ne dobije podršku u parlamentu Crne Gore zbog evidentnog urbanističkoh haosa u priobalnom području rekao je Vido Zenović u razgovoru sa Jasnom Bezarević.