13-06-2014

Studenti Fakulteta za biznis i turizam Budva obavili istraživanje na teritoriji Opštine Budva

Pod vođstvom svojih profesora i saradnika, a u okviru marketinške grupe predmeta, studenti Fakulteta za biznis i turizam Budva obavili su na teritoriji Opštine Budva terensko istraživanje zadovoljstva gostiju restoranskom uslugom.

Studenti Fakulteta za biznis i turizam Budva obavili istraživanje na teritoriji Opštine Budva | Radio Televizija Budva

Rezultat teorijskih postavki i istraživanja na terenu je studija pod nazivom “Istraživanje zadovoljstva gostiju restoranskom uslugom na teritoriji Opštine Budva”.

U prostorijama fakulteta, studenti su juče studiju svečano uručili Predsjedniku udruženja restoratera Budve g-dinu Vidu Markićeviću.

U ime Fakulteta gostima se obratila Prodekan doc. dr Ana Tripković Marković, a u ime svojih kolega student Stefan Đurović je prikazao najznačajnije rezultate i prezentovao studiju.

Istraživanje restoranskih usluga na teritoriji budvanske opštine pokazalo je da su gosti u velikoj mjeri zadovoljni, a najbolje su ocijenili ljubaznost osoblja, ambijent i udobnost restorana (ocjena 4,33). Hrana je ocijenjena sa 4,05, čistoća sa 4,04, brzina usluge 3,82, dok su slabije ocijenjeni higijena toaleta (3,57), kao i raznovrsnost jela i pića i cijene (3,40).

Gosti se, prema rezultatima istraživanja, za određene restorane opredjeljuju uglavnom na preporuku prijatelja i na osnovu ličnog pozitivnog iskustva, a svega jedan odsto na osnovu reklama u medijima. Za 25 odsto gostiju za izbor restorana odlučujuća je lokacija, a da je većina zadovoljna uslugom u restoranima potvrđuje i podatak da će 60 odsto anketiranih ponovo doći u isti restoran.