28-04-2016

Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

Od 2003. godine Međunarodna organizacija rada ILO, International Labour Organization obilježava “Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu” s naglaskom na prevenciju bolesti i povreda na radu.

Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu | Radio Televizija Budva

Svjetski sindikalni pokret 28. aprila takođe obilježava komemoracijom za sve žrtve profesionalnih bolesti i povreda na radu.

Međunarodna organizacija rada i Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuju kako svake godine na radu smrtno strada oko 2 miliona radnika, uz 260 miliona povreda na radu, te vrlo velikog broja slučajeva profesionalne bolesti.

Dan zaštite na radu se širom svijeta obilježava različitim događajima i akcijama. Od 1996. godine se ovaj dan u 120 zemalja svijeta obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na poginule radnike pod motom „Sjetimo se mrtvih, borimo se za žive“. Poseban naglasak se stavlja na prevenciju bolesti i ozlijeda na radu.