22-08-2015

Tre Canne bez upotrebne dozvole

Višespratni kompleks pod nazivom "Tre Canne", koji u Budvi posluje od marta 2013. godine, još nema upotrebnu dozvolu.

Tre Canne bez upotrebne dozvole | Radio Televizija Budva

Predstavnici Ministarstva turizma i održivog razvoja saopštili su da su kompleksu Tre Canne ove godine izdali samo odobrenje za rad za turističke apartmane, koje važi do 1. jula naredne, piše Pobjeda.

Direktor Regionalnog vodovoda, Goran Jevrić, kazao je da podgoričko preduzeće Fab live, koje je vlasnik kondo hotela Tre Canne, nije uplatilo nadoknadu za izgradnju vodovoda, što je jedan od uslova za dobijanje upotrebne dozvole. To nijesu uradili ni vlasnici apart hotela Kalamper u Baru.

On je dodao da Regionalnom vodovodu, po tom osnovu, više od milion eura duguje 105 kompanija koje su od 2008. do 2011. počele da grade objekte na primorju.

Kompleks Tre Canne se sastoji od centralne i dvije manje kule i vrijedan je više od 50 miliona eura. Osim apartmana, za koje imaju privremeno odobrenje, bez ikakvog odobrenja posluje restoran Hedone na vrhu kompelsa, velnes centar sa bazenom i perionica automobila na podzemnom parkingu.

U prizemlju kompleksa su i brojni ugostiteljski, trgovački objekti, kao i poslovnica banke, za koje, takođe, privremeno odobrenje ne važi.

Iz Ministarstva turizma su objasnili da je taj Vladin resor izdao odobrenje za rad od 17. juna ove godine do 17. jula naredne firmi Fab live za ugostiteljski objekat Tre Canne.

Direktorat za građevinarstvo Ministarstva turizma početkom juna prošle godine je odbilo zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole kompaniji Fab live za kompleks Tre Canne, zbog toga što nijesu dostavili izjave vodećeg projektanta i nadzornog inženjera, kao ni izjave izvođača radova o usklađenosti radova na objektu sa građevinskom dozvolom i revidiranim glavnim projektom.

U obrazloženju se navodi da Ministarstvu nije dostavljen revidirani glavni projekat, koji će se odnositi na izgradnju apart hotela u skladu sa revidiranim idejnim projektom na osnovu kojeg je izdata građevinska dozvola. Nijesu dostavljeni ni dokazi o plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kao ni naknade za izgradnju sistema vodosnabdijevanja na teritoriji opština crnogorskog primorja.

Opština Budva je u julu prošle godine zaplijenenila 17 apartmana, sedam poslovnih prostora i 26 garažnih mjesta u kompleksu Tre Canne, procijenjenih na 6,5 miliona eura, koliko je obračunato da Fab live treba da uplati na ime komunalija.

Budvanski Vodovod prijavljivao je Upravi za inspekcijske poslove Fab live, da je svoj luksuzni apartmansko-poslovni kompleks Tre Canne nelegalno prikopčao na kanalizacionu mrežu, odnosno da koriste septičke jame Jadranskog sajma.