29-12-2014

Treća međunarodna naučno-stručna konferencija Mediji i PR

Treća međunarodna naučno-stručna konferencija Mediji i PR na temu "Javni medijski servis i javni interes" će se održati od 19. do 21.6.2015. godine u Bijelom Polju.

Treća međunarodna naučno-stručna konferencija Mediji i PR | Radio Televizija Budva

Organizatori konferencije su Unija lokalnih javnih emitera Crne Gore, Akademija društvenih nauka, Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje, časopis Media and Communication/Mediji i komunikacije. Pokrovitelji konferencije su Agencija za elektronske medije Crne Gore i Opština Bijelo Polje. Partneri su fakulteti iz regiona na kojima se izučavaju mediji, kao i medijska i novinarska udruženja i međunarodne organizacije.

Cilj konferencije je da se istraži odnos javnih medijskih servisa i javnog interesa kroz različite aspekte i to: regulatorne, tehnološke, ekonomske, etičke, kulturološke i sl., na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Učešće možete potvrditi najkasnije do 15. marta 2015. godine slanjem popunjenog prijavnog formulara na e-mail [email protected] Prijavni formular je dostupan na www.mediapr.me.

Važni datumi:
Rok za slanje apstrakata 15. februar 2015. godine;
Rok za slanje radova 15. mart 2015. godine.
Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u međunarodnom naučnom časopisu
Media and Communication/Mediji i komunikacije.

Više informacija o konferenciji i časopisu možete pronaći na sajtovima
www.mediapr.me i www.media-com.me.