22-10-2020

Tužba protiv Budvanske rivijere zbog zakupa za Sveti Stefan

Prilikom restrukturiranja Budvanske rivijere a.d. Budva, koje je rezultiralo osnivanjem novog preduzeća Sveti Stefan hoteli (SSH), na koje je prenijeto pravo upravljanja istoimenim hotelom i Miločerom, nije bilo govora o tome ko će od Adriatik propertiza naplatiti zakupninu za ove hotele za dio trećeg kvartala, imajući u vidu da je kompanija osnovana tek krajem avgusta.

Tužba protiv Budvanske rivijere zbog zakupa za Sveti Stefan | Radio Televizija Budva

Svjedočeći pred sudom, izvršni direktor SSH Miško Rađenović, koji od Budvanske rivijere traži 115 hiljada na račun dijela zakupnine, naveo je da je ova kompanija osnovana radi praćenja i naplate ugovora o zakupu Svetog Stefana sa kompanijom Adriatik propertiz, zbog čega smatra da im ovaj novac pripada od momenta osnivanja. S druge strane, iz Budvanske rivijere navode daje zakupnina za treći kvartal dospjela na plaćanje početkom jula, prije osnivanja SSH, te da su, u skladu sa ugovorom, oni bili u obavezi da ispostave fakturu i naplate zakup za ovaj period. Ukazuju i da su platili 170 hiljada eura poreza na ove nepokretnosti, kao i po 25 hiljada eura za osnivački kapital i taksu Komisiji za tržište kapitala.

Kada je ovo pitanje došlo na dnevni red, dogovoranijebilo ni tada, kazao je Rađenović, ni kroz formalne ni kroz neformalne razgovore, zbog čega će sud odlučiti kome treba da pripadne sporni dio zakupnine. On je, odgovarajući na pitanje advokatice Budvanske rivijere Maje Drakulović, potvrdio daje obaveza plaćanja zakupa za treći kvartal nastupila prije osnivanja SSH, prenosi Pobjeda.

Direktorica Budvanske rivijere Katarina Kažanegra ukazala je da su tokom 2019. godine ispostavili fakture početkom januara za prvi, početkom aprila za drugi i početkom jula za treći kvartal, koje su u potpunosti izmirene ukazujući da SSH do tada još nije bila osnovana. Osvrćući se na njen iskaz da su prava iz ugovora sa Adriatik propertizom na SSH prenijeta njenim osnivanjem, te da je automatski “stvorena obaveza za prihodovanje prve sljedeće rente”, advokat SSH Milovan Milošević je prigovorio ukazujući da ne mogu zadržati pravo koje su u potpunosti prenijeli.

Sutkinja Radmila Perović odredila je finansijsko vještačenje vještaka Darka Pekovića. Ročište bi trebalo da bude nastavljeno krajem novembra.