14-10-2021

U Budvi održana Konferencija povodom obilježavanja Erasmus Dana

Univerzitet Adriatik- Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku Budva u saradnji sa ALFA Centrom Nikšić je danas organizovao Konferenciju povodom obilježavanja Erasmus Dana 2021. godine.


Foto: FSKL

Kako se navodi u saopštenju Fakulteta, na Konferenciji su prisustvovali Neda Ojdanić, direktorica Direktorata za tercijarno obrazovanje Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, Nikola Kuljača menadžer grada Budve, Srđa Popović direktor Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta za visoko obrazovanje, Valentina Bellenger direktorica Akademije znanja, Vanja Drljević kordinator nacionalne Erasmus kancelarije i mnogi drugi gosti.

"Ova međunarodna proslava programa je, svakako, bila i mogućnost da se promoviše raznolikost projekata u oblasti obrazovanja u Evropi, a i šire. Prošle godine, u okviru edicije Erasmus dana 2020, obilježeno je 5024 promotivnih događaja, koji su bili organizovani u 83 zemlje", kazali su.

Prof. dr Srđa Popović direktor Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta za visoko obrazovanje je ukazao na značaj Erasmus projekata u poboljšanje visokog obrazovanja u zemlji i iskazao zadovoljstvo što ovakvi projekti i programi doživljavaju svoju primjenu u praksi.

Vanja Drljević, kordinatorka Nacionalne Erasmus kancelarije je kroz svoje obraćanje prisutne upoznala sa Erasmus programima i ukazala je na promjene koje su se desile u načinu apliciranja za nove projekte.

Sara Đoković kao predstavnik Alfa centra Nikšić upoznala je učesnike sa svim aktivnostma kojima se ova organizacija bavi, a tiču se prevashodno, podizanjem svesti o značaju bezbjednosti saobraćaja, dok je Marija Vešović predstavila projekte na čijim realizacijama učestvuje Fakultet za saobraćaj komunikacije i logistiku Budva koji posluje u okviru Univerziteta Adriatik. Takođe, je ukazala na saradnju sa Alfa centrom koja je upravo produkt jednog od ERASMUS+ -TRAFSAF projekta, kao i na izuzetnu saradnju i komunikaciju koju ima ova organizacija sa koordinatorm projekta Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Prištini.

Direktorica Akademije znanja Valentina Bellenger pozdravila je danas ispred Akademija znanja učesnike konferencije:

„Izuzetno mi je zadovoljstvo što Akademija znanja sa mnom na čelu ima priliku da podrži ovakav međunarodni projekatkoji je usmjeren na edukaciju studenata, Erasmus dan, koji se obilježava u mnogim zemljama, danas će biti obilježan u i Budvi, što ide u prilog našoj težnji i usmjerenju da Budva postane prepoznata i kao Univerzitetski centar, a ovakvi događaji to na najbolji način promovišu“, kazala je Bellenger.

Konferencija je završena uz diskusiju koja se ticala načina apliciranja za nove projekte, kao i uz ostvarivanje nekih novih saradnji među ustanovama koje su prisustvovale ovom događaju, kazali su iz FSKL.