24-02-2023

U filijali MUP-a u Budvi smanjuju gužve uvođenjem novih procedura

O broju upisanih birača u birački spisak, aktuelnostima i izmjenama u načinu funkcionisanja filijale MUP-a, kao i uslovima za izdavanje ličnih dokumenata govorila je načelnica Filijale MUP-a Budva Rajka Lješković. Kako je naglasila zbog povećane gužve u filijali MUP-a u Budvi, a koja se tiče redovnih procedura za izdavanje dokumenata, uvedene su novine kako bi se vrijeme čekanja klijenata skratilo.


Foto: arhiva

Dana 17. januara 2023. godine broj upisanih birača sa teritorije Opštine Budva iznosi oje 18 9000, a koji su to uslovi za upis u birački spisak pojasnila je u izjavi za Polis Rajka Lješković, načelnica filijale MUP-a Budva.


Rajka Lješković/Foto: prinscreen

"Uslovi za upis u birački spisak su državljanstvo Crne Gore, minimum prebivalište dvije godine na teritoriji Crne Gore", kazala je ona.

Zbog povećane gužve u filijali MUP-a u Budvi uvedene su određene izmjene u funkcionisanju ovog organa koje podrazumjevaju osposobljavanje šaltera za rad samo sa onim strankama koje imaju prebivalište u Budvi.

"Za neke izvode ili uvjerenja i za one koji nemaju prebivalište u Budvi tako da ne čekaju dugo u redovima, takođe smo obezbjedili šalter za izdavanje već urađenih dozvola za strance, za boravak i rad i li za boravak. Takođe olakšano je podizanje dokumenata za naše sugrađane, takođe na posebnom šalteru", kazala je Lješković.

Ona pojašnjava proceduru za podnošenje zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata.

"Za naše državljane za lične isprave postupak je veoma jednostavan, identifikuje vas službenik na šalteru, naravno sa sobom ponesete neki dokument bilo da je to vozačka dozvola, lična karta ili putna isprava zatim se na licu mjesta štampa zahtjev koji popunjavate, potpišete dobijete potvrdu o prijemu podneska i sa tom potvrdom idete na davanje biometrijskih podataka", pojašnjava Lješković.

Dok za strance važe drugi uslovi koji zavise od člana zakona o starncima na osnovu kojeg žele da ostvare pravo na boravak i rad u Crnoj Gori.

"Uglavnom postoji onaj spisak opšte dokumentacije koji svi moraju podnijeti, za punoljetne građane to je uvjerenje o neosuđivanosti , zatim za sve ostale polisa osiguranja, ljekarsko uvjerenje ako je u pitanju rad, pisana ponuda poslodavca da želi da zaposli stranca na određeno radno mjesto, da ima sredstva za izdržavanje u Crnoj Gori, da ima obezbijeđen smještaj u Crnoj Gori", kazala je ona.

Od početka ove sedmice u funkciji je mobilna kancelarija u Petrovcu u kojoj će do 11. marta ukrajinski državljani moći da produže svoje privremene zaštite zaključuje Lješković.