09-10-2018

Ubrzo rješenje za prevoz đaka

Prevoz đaka na teritoriji Opštine Budva uskoro bi trebalo da bude defnisan i precizno dogovoren. Opština Budva raspisanim tenderom ulazi u postupak izbora prevoznika za gradski i prigradski saobraćaj kojim će biti obuhvaćeni i školarci koji putuju.

Ubrzo rješenje za prevoz đaka | Radio Televizija Budva

Predstavnici nadležnog opštinskog sekreterijata sa predstvnicima budvanskih škola savjeta roditelja i pojednih predstavnika mjesnih zajednica održali su juče konstruktivni sastanak na temu preovoza učenika.

Prema riječima predstavnika mjesne zajednice Lapčići, Aleksandra Franete sasatanak nije bio samo za prevoz đaka iz Markovića, već za prevoz učenika i iz sela Maine, Svetog Stefana, Paštrovića i Lastve.

"Ja lično mislim da su stvari rješene tako da će, po mom mišljenu, u narednih 20-ak dana prevoz početi da se odvija pet puta dnevno, i da će biti pokrivene sve smjene koje su u našim školama", kazao je Franeta.

Opština Budva se ipak uključila u rješevanje potreba mladih sugrađana koji putuju do škole i našla način da udovolji zehtjevim roditelja ali i ostalih putnika niz udajenih naselja.

Kako je kazao zamjenik sekretara Sekreterijata za komunalano-stambene poslove Aleksandar Popović, radi se o gradskom preovozu i Opština ima obavezu da ga kao takvog sprovede na teritoriji opštine Budva.

"Sekreterijat je, primjetivši da postoje neka neslaganja u prijašnjim dogovrima, i potrebama za prevozom napravio novi plan linija kojim su obuhvaćena sva naselja u Budvi. Opština je vrlo zainteresovana da kroz svoja budžetska sredstva subvencionše đački prevoz, kako bi bio besplatan za sve učenike. O tome će se više znati kada budemo imali konačan spisak učenika i da li naša budžetska sredstva dovoljna", rekao je Popović.

Uskoro se očekuje da će biti postignut dogovor i da će se prevoz učenika do škole odvijati nesmetano, redovno i bezbjedno.