10-06-2014

Uklanjanje vozila iz garaže u Rafailovićima

Vlasnici i korisnici vozila svih kategorija, kao i drugih pokretnih predmeta i stvari, bili su u obavezi da do ponoći 08. juna iste uklone iz prostorija garaže u Rafailovićima.

Uklanjanje vozila iz garaže u Rafailovićima | Radio Televizija Budva

"Iz bezbjednosnih razloga smo pokrenuli ovu akciju, kako bismo ispraznili garažu, ubrzali proceduru oko dobijanja potrebne dokumentacije i opremanja same garaže, da bi ona bila spremna za sezonu. Većina vlasnika su uklonili svoja vozila, a ostalo ih je 17 u čitavoj garaži", kazao je načelnik Komunalne policije, Slavko Đukanović.