06-02-2015

Uloga nauke i obrazovanja u turizmu u Crnoj Gori (Audio)

Studenti Fakulteta za biznis i turizam u Budvi, nedavno su završili istraživanje na temu “Uloga nauke i obrazovanja u turizmu u Crnoj Gori”, koje je finansiralo Ministarstvo nauke Crne Gore.

Uloga nauke i obrazovanja u turizmu u Crnoj Gori (Audio) | Radio Televizija Budva

Pod vođstvom svojih profesora i asistenata, obavili su terensko istraživanje na teritoriji opština: Budva, Kotor, Podgorica, Tivat, Ulcinj, Bar i Cetinje, sa ciljem da se sagleda na koji način turistička privreda percipira obrazovanje i nauku iz oblasti turizma, kao i mogućnost da se ustanove efektivni moduli buduće saradnje privrede i naučne zajednice.Studiju su prezentovali studenti III godine: Anđela Knežević, Luka Martinović i Stefan Đurović, koji su ovim povodom bili gosti našeg programa.