14-05-2020

VCG do sada poslala 557 vojnika u Avganistan

Vojska Crne Gore (VCG) do sada je participirala sa 557 vojnika u Avganistanu i u skladu sa planom povlačenja trupa iz te države, svoje učešće završiće u septembru ove godine, saopštio je načelnik Generalštaba Dragutin Dakić.

VCG do sada poslala 557 vojnika u Avganistan | Radio Televizija Budva

“Načelnici generalštabova diskutovali su o operacijama, misijama i aktivnostima koje NATO sprovodi u svojoj zoni odgovornosti, a jedna od sesija bila je posvećena i situaciji u svijetu koja je prouzrokovana COVID 19 krizom i njenim uticajem na savezničke aktivnosti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su oni, prateći diskusiju o političkim odlukama, raspravljali i o statusu trening misija u Avganistanu i Iraku.

Iz Ministarstva su podsjetili da se ranije ove godine, prateći progres pregovora u Avganistanu, Alijansa saglasila da smanji prisustvo u okvire misije Resolute Support.

Dakić je informisao Komitet da je VCG do sada participirala sa 557 vojnika u Avganistanu i da će u skladu sa planom povlaćenja trupa iz Avganistana, Crna Gora završiti svoje učešće u septembru ove godine.

On je iskazao podršku izradi NATO koncepta odvraćanja i odbrane, kao i koncepta ratovanja koji će biti osnov za izradu sveobuhvatnog plana procjene trenutnih i budućih izazova Alijanse.

Dakić je napomenuo da je Crna Gora bila posvećena finalnoj izradi koncepta odvraćanja i odbrane i zahvalio na transparentnosti i konsultacijama koju je SHAPE imao sa članicama Alijanse na svim nivoima tokom izrade koncepata.

On je zahvalio i Vrhovnom saveznickom komandantu na spremosti da NATO pruži neophodnu logističku pomoć Crnoj Gori, kao i Holandiji i Turskoj na nesebičnoj pomoći koju su pružili tokom pandemije COVID-19.

Navodi se da su tokom diskusije o NATO konceptu za odvraćanje i odbranu evro-atlantske oblasti i konceptu ratovanja, koji su proistekli iz nove NATO vojne strategije, postavljeni vojni prioriteti, kao i njihov pristup trenutnim i budućim prijetnjama.

“Sve to omugućiće NATO komandantima pravovremeno reagovanje u bezbjednosno promjenjivim okruženjima”, kaže se u saopštenju.

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg načelnicima je predstavio političke zaključke sa poslednjeg sastanka ministara odbrane i vanjskih poslova.

“Vojni komitet načelnika generalštabova sastaje se u cilju definisanja zadataka vezanih za NATO operacije i misije i pružanja vojnih preporuka Sjeveroatlantskom Savjetu u vezi sa rješavanjem globalnih bezbjednosnih izazova”, zaključuje se u saopštenju.