16-08-2022

Večeras otvaranje izložbe Cvetke Hojnik u Spomen-domu „Crvena komuna”

U organzaciji JU Muzeji i galerije Budve večeras u 21 čas u Spomen-domu „Crvena komuna” u Petrovcu biće otvorena izložba „Dijalozi\Dialogues” umjetnice Cvetke Hojnik.


Foto: JU Muzeji i galerije Budve

Izložbu će otvoriti mr Dušan Medin, arheolog i menadžer kulture. Kustoskinja izložbe je Jasmina Lazović.

„Permanentno i od pamtivijeka osnova za lično ekspresivno stvaranje je materija, različiti materijali i strukture, povezivanje i integracija u nove međusobne odnose u kontekstu ambijentalnog korporativnog identiteta.

U vremenima kada doživljavamo prezasićenost prostora koji nas okružuje i često se osjećamo skučeno, minimalistička rješenja djeluju kao protivteža, kao dragocjena prilika da usmjerimo pažnju, dobijemo vrijeme za kontemplaciju i znamo da zavirimo u dubinu. Duboko u sebi, Cvetka Hojnik nosi svoj svijet i lično iskustvo života, koju preko svojih umjetničkih radova hrabro dijeli s nama već decenijama, pronalazeći nove izazove i likovne platforme. S najnovijim likovnim opusom iz razdoblja posljednjih godina, Cvetka Hojnik povezuje i sistematično gradi drugačiju priču drugačijeg izraza, kao „lajtmotiv”, pa ekstrahuje odnos između osnovnih geometrijskih oblika kruga i kvadrata, koji se nakon slikarkinog ličnog iskustva, znanja i svjesnosti, metaforično transformišu u zagonetne odnose, prelaze u traženje paralela između brojnih raznolikih međusobnih odnosa na cesti života od rođenja do smrti. Kao povezujući moment, na crnom polju se pojavljuje crvena boja, kao protivelement crnoj i istodobno kao interpretacija simbola ljubavi i erotike…, koja se kao nova dimenzija slobodno nastavlja u iduću sliku, priču i sudbinu, te glatko teče svoj put naprijed…, preko svih okvira, postojećih pravila i zapisanih zakona. Umjetnički radovi Cvetke Hojnik su minimalističke forme, ali su iznenađujuće složeni i višestruki u smislu izraza i poruke. Pažljiviji pogled na platna kvadratnog ili pravougaonog oblika otkriva gledaocu bogatu strukturu slikovnog polja, koju čine plastični slojevi boje. Slojevi boje se razlikuju od slike do slike, ali i na samim slikama. Tako su slike povezane različitim nijansama crne boje kao procesom tkanja površine. Iza takve odluke interpretacije stoji duboko lično iskustvo, intimna spoznaja kobne razdvojenosti koja je temeljni pokret našeg postojanja, takođe shvaćena u pesimističkoj verziji kao putovanje niotkuda u nigdje.


Foto: JU Muzeji i galerije Budve

Na pojedinim umjetničkim radovima pojavljaju se dva slikarska platna. Jedno je stijena, koja crne radove dopunjuje svojom bjelinom, a drugo je slikarsko platno sa različitim teksturama i kolažirano materijalima. Mnogo puta materijali su ponovo upotrijebljeni i umjetnica ih nalazi na raznim otpadima. Preovlađujućoj racionalnoj zamisli materijalni površinski zahvati utiskuju organski dah i bitno obogaćuju izražajnost slika. Umjetnica stvaralački istražuje prostornu raširenost, svaka slika živi iznova svoju specifičnu dimenziju. Uprkos oskudnom broju prikazanih likovnih elemenata, umjetnica zna utisnuti žar razodijevanja duhovnog, pa bismo tako mogli gledati slike i u tišini strasti. Svjetlost i tama, red i nered, vidljivo i nevidljivo, i još neprobojnije mnoštvo drugih suprotnosti su parovi sa kojima se suočavamo na ovom putu, pokušavamo da ih prevaziđemo ili bar uravnotežimo, kako u svakodnevnom životu, tako i u umjetničkim formulacijama.

Cvetka Hojnik u gradnji svojih slika pristupa krajnje minimalnim sredstvima, i primitivnim geometrijskim formama i samo ovim elementima pokušava da izrazi svoje razumijevanje dilema kojima se čovjek iznova vraća. Slikarikin analitički način rada sa ovim redukcionizmom dosljedno sprovodi princip „manje je više” i dokazuje koliko je realnost svake slike zapravo trostruka, pored predmeta kao takvog, formira se i procesom slikanja i stavom onoga ko ga posmatra. Posmatrač je uvijek taj koji to tumači, pita se šta to znači, šta saopštava. Odgovor nikada nije konačan, mjerljiv, svaki pojedinac ga nalazi samo za sebe” – navodi se u tekstu za katalog Cvetke Hojnik.

Cvetka Hojnik je rođena u Murskoj Soboti, Slovenija. Nakon završene gimnazije u Murskoj Soboti, diplomirala je na Prirodno-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani, odsjek tekstil, studijski program dizajn tekstila i odjeće. Studira i na Akademiji likovnih umjetnosti u Ljubljani.

Zadatkom En Soph – Sklopovi i teksturiranje kroz fraktale Kabale stekla je zvanje magistra likovnih umjetnosti u Školi za slikanje i crtanje.

Svoje radove predstavlja na samostalnim i grupnim izložbama u Sloveniji i inostranstvu. Za svoj rad dobila je više nagrada i priznanja. Članica je Udruženja likovnih umjetnika Maribor, Saveza udruženja slovenačkih likovnih umjetnika, Austrijskog udruženja likovnih umjetnika i Udruženja međunarodnih slobodnih umjetnika.

Aktivno sarađuje sa Eine art galerie iz Bad Emsa, Njemačka i kustosom Peterom Hofmanom. Godine 2013. imala je sveobuhvatnu izložbu svojih radova u Galeriji – Muzej Lendava. Ovom prilikom objavljena je njena monografija i dobija priznanje od gradonačelnika za kulturna dostignuća u zemlji i inostranstvu.

Članica je Udruženja likovnih umjetnika Maribor, Saveza udruženja slovenačkih likovnih umjetnika, Austrijskog udruženja likovnih umjetnika i Udruženja međunarodnih slobodnih umjetnika. Živi i stvara u Lendavi, Slovenija.