02-07-2020

Veliki korak za LGBT zajednicu

Usvajanjem Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola načinjen je veliki korak u ostvarivanju prava i postizanju ravnopravnosti LGBT osoba, smatraju u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

Veliki korak za LGBT zajednicu | Radio Televizija Budva

Direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu za ljudska prava Blanka Radošević-Marović rekla je za Pobjedu da u Skupštini i dalje postoje one koji misle da su bolji i ispravniji, odnosno da imaju više prava na zajednički život od LGBT osoba.

"Na svu sreću, bili su nadglasani. Očigledno je da je stanje svijesti na takvom nivou da LGBT osobe sve više postaju prihvaćene u društvu, da imaju pravo na zajednički život i sve ono što iz tog života proizilazi", kazala je Radošević Marović.

Ona je dodala da je to definitivno nešto što postaje dio crnogorske stvarnosti.

Propisano je da Zakon počne da se primjenjuje nakon godinu, a Radošević-Marović je rekla da "možda se čini da je to dug period, ali da je neophodno da se, između ostalog, urade podzakonska akta".

"Priprema se teren da ovaj zakon bez teškoća počne da se implementira. Ne zahtijeva velika usklađivanja, osim što će se sada u pojedinim zakonima kao osnov unijeti ,,životno partnerstvo“, a sve važne oblasti su već regulisane ovim aktom", navela je Radošević Marović.

Ona je objasnila da će biti izrađeni podzakonski akti koji će se odnositi na matične službe, odnosno izradu registra, matičnih knjiga o životnom partnerstvu osoba istog pola.

"Predviđene su i obuke matičara i zaposlenih u lokalnim samoupravama koje će implementirati zakon kada dođe do sklapanja partnerstava" kazala je Radošević Marović.