11-08-2020

Veliki pad naplate PDV-a u Budvi, Kotoru i Baru

U Herceg Novom, Tivtu i Ulcinju rast naplate i pored epidemije koronavirusa. U Petnjici u maju prikupljeno svega 265 eura od PDV-a, a u Gusinju u junu 400 eura

Veliki pad naplate PDV-a u Budvi, Kotoru i Baru | Radio Televizija Budva

U primorskim opštinama Budva, Kotor i Bar u četiri prva mjeseca epidemije korona (mart, april, maj i jun) zabilježen je veliki pad u naplati poreza na dodatu vrijednost (PDV), dok je njegova naplata u pojedinim gradovima na sjeveru zemlje više nego zabrinjavajuća i mjeri se sa svega nekoliko stotina eura.

To pokazuju podaci Poreske uprave, koje je Nevladina organizacija „Akcija za socijalnu pravdu“ (ASP) dobila putem Zakona o slobodnom pristupu informacijama.


„Od šest primorskih opština, u martu, aprilu, maju i junu ove godine je najveći pad naplate PDV u odnosu na prošlu godinu bio na teritoriji Budve, prijestonice crnogorskog turizma. U ova četiri mjeseca prošle godine u Budvi je naplaćeno oko 5, 4 miliona eura PDV-a, a u istom periodu ove godine, kada se zemlja suočila sa udarom korona krize, naplaćeno je 2,9 miliona ili nepunih 2,5 miliona manje“, saopštili su „Vijestima“ iz ove NVO.

Sa teritorije Kotora je prošle godine u analizirana četiri mjeseca prihodovano blizu 2,9 miliona, a ove 1,6 miliona, što je oko 1,3 miliona manje. I u Baru je naplaćeno znatno manje PDV-a za četiri mjeseca ove godine 1,8 miliona, a prošle preko 2,5 miliona, odnosno oko 700 hiljada manje.

„U tri preostale primorske opštine, zabilježeno je uvećanje naplate PDV-a. Tako je u Herceg Novom ukupno u četiri mjeseca prošle godine naplaćeno 4,5 miliona, a ove 5,2 miliona (700 hiljada više), u Tivtu prošle 2,2 miliona, a ove 2,6 miliona (400 hiljada više), a Ulcinju oko šest hiljada više, tj prošle 496 hiljada, a ove 502 hiljade“, naveli su iz Akcije za socijalnu pravdu.

Kada su u pitanju dva turistička centra na sjeveru Žabljak i Kolašin, podaci pokazuju da je na teritoriji Žabljaka u junu ove godine naplaćeno sedam hiljada eura PDV-a, nasuprot blizu 18 hiljada u istom mjesecu prošle godine, odnosno pet hiljada eura u maju ove godine u odnosu na 18 hiljada u istom mjesecu prošle.

„U Kolašinu je u junu ove godine naplata PDV-a iznosila oko 20 hiljada eura (u istom mjesecu prošle godine - blizu 34 hiljade), a u maju je prikazan „minus PDV“ od 35 hiljada (zbog povrata PDV-a), dok je prošlog maja taj prihod iznosio oko 30 hiljada eura. Istovremeno, u nekim gradovima na sjeveru zemlje se naplata PDV-a mjeri sa svega nekoliko stotina eura. U tom smislu, najupečatljiviji su Petnjica i Gusinje. U Petnjici je u junu ove godine naplaćeno hiljadu eura, a mjesec ranije 265 eura, dok je u Gusinju naplaćeno u junu 400 eura, a u maju oko 800 eura“, naveli su dalje iz Akcije za socijalnu pravdu.

Za ova dva grada mnogo ne zaostaje ni Opština Plužine, na čijoj je teritoriji u junu i maju ove godine naplaćeno po nepunih 800 eura PDV-a.

Prema podacima Monstata u ovom periodu došlo je do značajnog pada prometa u trgovinama na malo, gdje se pored turizma i ugiostiteljstva, naplati najznačajnija količina PDV-a. U martu ove godine promet u trgovinama na malo bio je veći za 6,9 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine. Korona kriza u Crnoj Gori počela je sredinom tog mjeseca, a zatim je usljed panike kod dijela građana zbog straha od nestašica, došlo do povećanje trgovine osnovnim životnim namirnicama i higijenskim sredstvima. U aprilu je pad prometa u trgovinama iznosio 26,2 odsto u odnosu na isti mjesec prošle godine, u maju je pad bio 20,1, a u junu 22,2 odsto.

Značajan rast u glavnom gradu
„Na teritoriji Glavnog grada u ukupnom iznosu za četiri prva mjeseca korona krize nije zabilježen pad naplate PDV-a, već rast od preko pet miliona. Naime, u martu, aprilu, maju i junu prošle godine naplaćeno je 46,4 miliona, a u četiri mjeseca ove godine 51,7 miliona eura. Ovaj rast bi se dijelom mogao objasniti i jakom investicionom aktivnošću na teritoriji Glavnog grada, uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 30. avgust“, tvrde iz Akcije za socijalnu pravdu.

Izvor: Vijesti