21-03-2020

VIDEO: Muzička numera o tome kako treba ostati kod kuće

Amateri koji su u danima izolacije uradili nešto dobro za sve nas i stvorili muzičku numeru kojom mogu kako da zabavljaju tako i da upozore ljude širom Crne Gore, a i dalje.


Autori: MC Milla Tatko & Beba Jovanović

Naziv muzičke numere: Covid 19