05-02-2021

(VIDEO) Zenović: Sekretarijat će braniti interese građana Budve

Upravni sud oborio je rješenje bivšeg Ministarstva održivog razvoja i turizma o gradnji luksuznog hotela naspram Starog grada. Ovaj postupak je vraćen na prvostepeni upravni postupak gdje će Sekretarijat za zaštitu imovine braniti interese grada Budve i njenih građana, kazao je pomoćnik sekretara Đorđe Zenović.


Zenović, Foto: Printscreen

Sekretarijat za zaštitu imovine je dobio presudu Ustavnog suda u kojoj se navodi da je poništeno rješenje nekadašnjeg MORT-a od septembra prošle godine kojim je Opštini Budva odbijeno svojstvo stranke u postupku.

"Naravno, Sada na osnovu te presude se cio postupak vraća pred prvostepene organe gdje će naš Sekretarijat da zastupa interese Opštine, u smislu apsolutne primjene onoga što DUP predviđa na lokaciji nekadašnje poslovnice JAT-a. Naime, DUP-om je predviđena izgradnja garaže na dijelu te urbanističke parcele kojom gazduje Opština Budva. Tako da smo pred Upravnim sudom konačno uspjeli da dobijemo tu bitku", rekao je Zenović.

Dalji koraci koje će Sekretarijat preduzeti, prema njegovim riječima, biće obraćanje Sekretarijatu za investicije za poništenje odluka, koji je već obračunao komunalije firmi Roming Montenegro i još jedan korak koji je preostao jeste vezan za dobijanje građevinske dozvole i početak gradnje.

Opširnije u prilogu Aleksandre Šljivančanin.
M.S.