27-12-2018

Vlasnici palmi dužni da tokom zimskog perioda, unište sve palme "zaražene" crvenim surlašem

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove apeluje na sve vlasnike palmi da uklone sve koje su potpuno unišetene kako se crveni surlaš ne bi prenosio na preostala zdrava stabla.

Vlasnici palmi dužni da tokom zimskog perioda, unište sve palme

Svi vlasnici palmi dužni su da tokom zimskog perioda, unište sve palme "zaražene" crvenim surlašem palmi.

"Mjera uništavanja je obavezna i sprovodi se prije proljećnih povećanja temperatura i masovnog izlijetanja imaga, kako bi se smanjio njegov potencijal za dalje razmnožavanje, a samim tim i dalju “zarazu” zdravih palmi", zaključili su iz Vlade.