17-08-2020

Vukadinović: Jaka Budva za pravedniji i bolji život za sve nas

Opština Budva je relativno skoro realizovala investicioni projekat i dobila svoj Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Koliko se dugo čekalo na isti najbolje znaju roditelji djece sa smetnjama. Volja i želja ljudi da se uključe, pomognu, i ubrzaju proces funkcionisanja Dnevnog centra bilo je nešto što se moglo tumačiti samo kao najbolja namjera zarad višeg cilja", kazala je u Ksenija Vukadinović, kandidatkinja za odbornika na listi “SDP – JAKA BUDVA”"Neka se svako od nas prisjeti osjećaja kad zaroni pod vodom i zadrži dah. I onda izroni i osjeti olakšanje. Roditelji djece sa smetnjama drže dah svaki sekund, sat, dan i godinu. U taj dah stanu sve brige, sve svakodnevne borbe i svaki neumjesan pogled, nerazumjevanje i gruba riječ, loše dijagnoze, srušeni i obnovljeni mikro svjetovi, osmjesi i nadanja, i ljubav, ljubav, ljubav i još puno ljubavi", navela je Vukadinović.

"Možemo li uzvratiti ljubav?", pita se ona i odgovara :

"Uvijek. Kao sugrađani, kao prijatelji, braća, kao majke i očevi. Uzvratimo ljubav tako što ćemo olakšati prilaz svakoj instituciji i omogućiti da osobe sa invaliditetom bez problema mogu da pristupe svom radnom mjestu i da im to ne bude prepreka".

Vukadinović ističe da će se "SDP zalagati da svako igralište bude osposobljeno i prilagođeno djeci sa smetnjama, a njima i njihovim roditeljima omogućićemo da ne čekaju u redu za dokument, pregled kod doktora", kao i da će, kako dodaje, kroz rad komunalne policije zabraniti zloupotrebe mjesta za parking predviđen za osobe sa smetnjama u razvoju.

"Naša partija će kao hitnu stavku inicirati obezbjeđivanje specijalizovanog vozila za korisnike Dnevnog centra, jačanje i podsticaj stručnih kadrova i njihovih kapaciteta kroz stručne obuke i edukacije. Podsticaćemo realizaciju projekata za zapošljavanje osoba sa invaliditetom gdje bi jedan od osnovnih ciljeva bilo zapošljavanje OSI", dodala je.

Sve ove inicijative, prema njenim riječima, će biti poduprijete zalaganjem za mnogo veća budžetska izdvajanja za osobe sa invaliditetom, da bi se mogla realizovati i obezbijediti modernizovana sredstva za rad.

"SDP će se založiti da se nastavi realizacija projekta koji je započet a tiće se osposobljavanja servisa za osobe 27+ godina".

"Radiće se na boljem životnom standardu osoba sa smetnjama kao i
na podršci za život u zajednici. Zalagaćemo se da ne dolazi do deinstitucionalizacije osoba koje nijesu sposobne da vode brigu o sebi. Uvažavanje integriteta i dostojanstva korisnika socijalne i dječje zaštite kao i zabrane diskriminacija će biti jedna od naših misija. Marginalizacija nije i neće biti opcija, jer ako nas je nečemu naučila epidemija virusa to je dastigma samo unazađuje i slabi pojedinca i cijeli sistem. Stigma ne smije postojati pogotovo kad su osobe sa smetnjama u pitanju. Na kraju, SDP će kroz jačanje ove ranjive kategorije, praviti uslove za bolji i pravedniji život za sve nas", poručila je Vukadinović.