08-09-2017

Vuković: Želimo da budemo partneri i da nas uvaže na način koji nam pripada

Prosvjetna zajednica Crne Gore je strogo strukovno, stručno udruženje u okviru kojeg ćemo se truditi da status prosvjetnog radnika u Crnoj Gori, prije svega, pomjerimo na viši nivo, da sva pitanja koja targetiraju prosvetnog radnika otvorimo, da to bude transparentno i da nas konačno neko u nadležnim institucijama uvaži na način koji nam pripada, kazao je za Radio Budvu predsjednik udruženja profesor Krsto Vuković.

Vuković: Želimo da budemo partneri i da nas uvaže na način koji nam pripada | Radio Televizija Budva

Kako je istakao, pogrešan je utisak, koji se nameće poslednjih dana, da je inicijalna kapisla formiranja udruženja bila afera u vezi sa prepisivanjem predmetnih programa, te odnos prema hrvatskom poslu koji je plaćen 1,3 miliona eura i u čijoj izradi je učestvovalo oko 500 njihovih nastavnika i akademskog osoblja.

"To jeste bio, na izvjestan način, predmet naših razmatranja i javne rasprave tokom dnevnog reda prilikom osnivanja udruženja 2. septembra u Podgorici, ali postoje brojne stvari koje su akumulirane godinama. Prosvjetni radnici Crne Gore dobro znaju kakva je situacija što se tiče obrazovnog sistema, kako se brojne reforme realizuju, koliko su osposobljeni za to, koliko je kvalitetna edukacija, koliko ima kvalitetne organizovane edukacije i kakvi su uslovi u kojima rade, jer svaka reforma bi trebalo da podrazumijeva adekvatne uslove u kojima će se nove metodologije, novi sadržaji i novi program na pravi način, efektivno i efektno sprovoditi. Ovaj poslednji događaj, koji nije nimalo prijatan i za građane ne samo za prosvjetnu populaciju, jeste frekventna priča, ali nije jedina i nije osnova zbog koje smo se okupili. Lično sam svjedok rada devet ministara prosvjete za 25 godina mog rada u prosvjeti. Svi su započinjali reforme, svi su imali neke ideje i, pomalo začuđujuće, da nakon tih reformskih zahvata nije bilo adekvatne evaluacije, nije bilo analize stanja, nije bilo projekcije parametara po kojima se radilo niti zaključaka da li se uspjelo sa reformama, je li kvalitet obrazovanja na većem nivou ili je slabije stanje", kazao je Krsto Vuković.

Prema njegovim riječima u udruženju su prosvjetni radnici koji predstavljaju sve nivoe obrazovanja, od predškolskog do visokoškolskog, a u UO sedam članova koji pokrivaju sve obrazovne segmente.

"Izabrani su pravi ljudi koji neće samo figurirati imenom, prezimenom, autoritetom i znanjem koje su potvrdili, već koji imaju spremnost da se stvari pomjeraju sa tačaka koje su se godinama vidjele kao nužne za većinu prosvjetnih radnika. Što god dobijemo centralizovano sa višeg nivoa, realizujemo kao tzv. uslužni servis, a ne kao partner u obrazovanju i važna karika, jer nastavnici u učionici su najvažniji i od njih i zavisi reforma. Sve je uzalud ukoliko imate nezadovoljnog nastavnika, nespremnog, a negdje i neosposobljenog. Poslednja reforma je pokazatelj da se stvari rade na brzinu, ad hock, u hodu, što je apsurdno. Mi ne pristajemo na tako nešto. Članovi ovog udruženja, a trenutno nas je preko 150, neće više pristajati na takav ultimatum. Smatramo da na taj način doprinosimo više šteti obrazovnog sistema nego koristi", naglasio je Vuković.

Nakon formalnih obaveza koje ih očekuje tokom septembra jer su tek osnovani, kako je kazao Vuković, obratiće se nadležnim institucijama Ministarstvu prosvjete, Zavodu za školstvo, Ispitnom centru, te Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva, zatim civilnom sektoru, srodnim udruženjima, sindikatu.

"Neće to biti cirkularna pisma, nego shodno opisu njihove djelatnosti za koje su zadužene, nudićemo saradnju i stručnu pomoć. Računamo, po onom što imamo u UO, da imamo zavidan nivo stručnosti. Ako bude trebalo, mi ćemo se i nekim, dozirano agresivnim metodama, nametnuti. Ako nas ignorišu, moraće da objašnjavaju zašto ne žele stručne ljude u radnim tijelima, timovima i komisijama za izradu predmetnih programa, kao i po kojim kriterijumima biraju te timove. Zašto je ekspresno raspušten Nacionalni savjet sa 21 članom, ko su ljudi koji su u novom Nacionalnom savjetu? Da li je tu transparentna procedura, da li je tu bilo poštovanja prava pa i postojećih udruženja prosvjetnih radnika? Mi ćemo se truditi da ta udruženja povezujemo, da njima nudimo saradnju, da njihove predstavnike uključimo u naša operativna tijela. Što se nas tiče imamo zaista dobar program, dosta energije i volje da stvari pomjeramo sa pozicija koje do sada nijesu bile zavidne", istakao je Vuković.

On je naglasio da neće biti ono što im ne pripada i da postoje mogućnosti da se na kulturan, civilizovan način pojasni određena situacija.

"Recimo da nadležne institucije, Ministarstvo prosvjete prije svega, objasni gdje je 700 hiljada eura koje je država dobila za borbu protiv korupcije u obrazovanju. Gdje su ti ljudi, šta su do sada radili i kako je transferisan taj novac? Biće tu kulturnog dijaloga i civilizovanog pristupa, a prije svega uz pruženu ruku, da nas vide kao partnere, a ne kao nekakvu opozicionu snagu. Mi se ne bavimo politikom i nećemo se baviti politikom. Nećemo dozvoliti bilo kakvo političko pomjeranje unutar našeg udruženja. Radi se striktno o strukovnom, stručnom udruženju gdje ćemo se truditi da status prosvjetnog radnika u Crnoj Gori, prije svega, pomjerimo na viši nivo, da sva pitanja koja targetiraju prosvetnog radnika otvorimo, da to bude transparentno, da bude vidljivo i da nas konačno neko u nadležnim institucijama uvaži na način koji nam pripada”, zaključio je Vuković.


M.Mijušković